Samarbeid YN-Hitra får applaus

Havnedirektør i Trondheim Havn, Wollert Krohn-Hansen forstår meget godt de utfordringer havbruksnæringen i Ytre Namdal sliter med. Han er slett ikke imot opplegget og planene som Hitra og Ytre Namdal er i gang med.Det var under årsmøtet og medlemsmøtet i Maritimt Forum, Midt-Norge at han ga uttrykk for dette. Han siktet til planene om samhandling innenfor fiskeri og havbruk i Ytre Namdal og Hitra Kysthavn

STORE VOLUMER
Jon L. Gjemble er prosjektleder for NYN – Etablering av Ytre Namdal Havnedistrikt. Han orienterte om Ytre Namdal havbruksregion og arbeidet med etablering av nytt havneselskap her. Han fortalte forsamlingen på rundt 40 personer at store mengder fisk årlig fraktes på trailer fra Nord-Trøndelag og ut til kunder i Europa, Amerika og Østen.

Til Sentral-Europa går det årlig 32.500 tonn, til Øst-Europa eksporteres det 36.000 tonn og til Østen/Amerika 27.000 tonn. Til sammen utgjør dette en eksport av 95.500 tonn fisk fra fylket – i all hovedsak fra Ytre Namdal (89.500 tonn). Alt til Østen og Amerika fraktes på fly fra Gardermoen, Frankfurt og Amsterdam, men ut fra Ytre Namdal fraktes fisken på til dels dårlige veier.

TRONDHEIM APPLAUDERER
Havnedirektør i Trondheim Havn, Wollert Krohn-Hansen fortalte at Trondheim Havn slett ikke var imot opplegg og planer som Hitra og Ytre Namdal var i gang med. Trondheim Havn forsto meget godt fiskeri og havbruknæingen sitt ståsted, med voksende volumer, lang og dårlig vei. Med andre ord en utfordrende infrastruktur for næringslivet i distriktet. Han sa at kysthavner var riktig løsning for fremtiden for å få mer last fra vei til sjø.

Krohn-Hansen mente Trondheim Havn kunne samarbeide om returlaster til Hitra Kysthavn når opplegget var i gang.

Hans Kristian Haram fra Short Sea Promotion Senter orienterte om overføring av gods fra vei til sjø i Midt-Norge, og utviklingen av «kystfergen». Han refererte stadig til det som planlegges i Ytre Namdal og på Hitra – samhandling innenfor fiskeri og havbruk og Hitra Kysthavn. Haram uttrykte stor tro på at kysthavner kan bidra til at godsvolum overføres fra vei til sjø.

– Det synes som at det som blir gjort i forbindelse med etableringen av et nytt havneselskap i Ytre Namdal blir lagt merke til over hele landet. Orienteringene ble godt mottatt av de tilstedeværende. Det ble dessuten et yndet diskusjonstema under middagen etterpå, sier Gjemble.

Ordfører Ole L. Haugen fra Hitra orienterte om Hitra og Frøya havbruksregion og Hitra Kysthavn.