Kunnskap skaper spennende næring

25 ytternamdalske bedriftsledere, næringsutviklere, politikere og representanter fra utdanningssektoren har i to dager lært hvordan den sterke maritime næringsklyngen på Sunnmøre bygger seg en framtid tuftet på kunnskap.På invitasjon fra Sparebank 1 SMN og Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS, landet den ytternamdalske delegasjonen i Sunnmørshovedstaden Ålesund tirsdag formiddag. I løpet av to intense og tettpakkede dager, har de besøkt ulike aktører i kunnskapssenteret Campus Ålesund for å få et innblikk i hvordan regionen samarbeider for å opprettholde posisjonen i norsk næringsliv år etter år.

Delegasjonen besøkte blant annet Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK), hvor 700 personer i 35 kompetansebedrifter innen maritim sektor samarbeider om teknologiutvikling i nært samarbeid med Høgskolen i Ålesund og krevende kunder innen verts- og shippingindustrien i området. Ytternamdalingene fikk blant teste kransimulatorer som nå brukes av Statoil for å forberede verdens største undervannsinstallasjon.

Kunnskapen og produktene som utvikles av bedriftene ved NMK på disse nisjeområdene, eksporteres til hele verden. Det internasjonale gigantkonsernet Rolls Royce har lagt hele sitt treningssenter til dette bygget.

– Selv om næringssituasjonen på Sunnmøre er annerledes enn i Ytre Namdal, er den bygget på samme tradisjoner og ressursgrunnlag som Ytre Namdal. Mye av det som gjøres på Sunnmøre har derfor overføringsverdi til utviklingsarbeidet i Ytre Namdal, sier daglig leder Marit Dille i NYN, som blant annet hadde med seg flere av medlemmene i Ytre Namdal utviklingsforum.

Gjennom foredrag fra blant annet rektor Roar Tobro ved Høgskolen i Ålesund og direktør Per Erik Dalen ved Ålesund Kunnskapspark, fikk ytternamdalingene et godt innblikk i hvordan næringslivet, kunnskapsleverandørene og det offentlige jobber tett og strategisk for å utvikle kompetansen som er nødvendig for at den marine næringsklyngen fortsatt skal klare å beholde sin markedsposisjon. I høykostlandet Norge har store deler av den tunge verftsindustrien utviklet offshorefartøyer som er så teknologisk avanserte at de vanskelig kan bygges andre steder. Strategisk satsing på kunnskapsutvikling har også ført til at Sunnmøre de siste årene har en raskt voksende bioteknologinæring, som bidrar til ny verdiskaping basert på avfall fra tradisjonell fiskeri- og havbruksnæring.