Et hav av muligheter og opplevelser

Under Skreifestivalen denne uka arrangeres det to viktige næringskonferanser/seminarer: Reiselivet og havet er sentrale stikkord for begge arrangementene i Norveg.Torsdag arrangeres næringskonferansen «Et hav av muligheter» og fredag er det reiselivsseminaret «Et hav av opplevelser» det inviteres til. Næringskonferansen retter søkelys mot forutsetningene for fiskeriene og fiskerienes betydning for Namdalen – både i nærings- og rekreasjonssammenheng. Konferansen er delt inn i tre avdelinger: Kulturbasert reiseliv, Havet – ressurs og arbeidsplass og siste del er Sjømat- og kulturkveld. Det er mulig å delta på enkeltvise deler eller hele konferansen. Under konferansen presenterer både Norges Sjømatråd og NHO Trøndelag framtidsutsikter for fiskerinæringa, samtidig som flere av regionens næringsaktører viser noe av utviklingsarbeidet som foregår regionalt innen denne sektoren. En egen del av konferansen er viet til kulturbasert reiseliv – for skrei er fortsatt kultur, og – ikke minst – godt. Det er Skreifestivalen og NYN som innbyr og over 50 har meldt seg på.

– Vi har tidligere arrangert Servicekonferansen under Skreifestivalen. I lys av at vi i 2013 har fått en felles regional reiselivsstrategi og at Rørvik Fisk nå har lansert sin nye merkevare «Rørvik», har vi vinklet konferansen opp mot et tema som passer enda bedre inn i Skreifestivalen. Vi planlegger for et senere seminar rettet mot servicebedriftene, sier Marit Dille.

Reiselivsseminaret «Et hav av opplevelser» som arrangeres fredag, tar opp aktuelle tema for reiselivsnæringen i Ytre Namdal. Seminaret retter seg mot aktører som er engasjert i reisemålsutvikling og næring i Ytre Namdal.

Bak invitasjonen står Foreningen Namdalskysten og NYN – Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS. Sentralt i seminaret er regionens reiselivsstrategi «Et hav av opplevelser», som kommuniserer muligheter og utfordringer. Møteleder er styreleder for Foreningen Namdalskysten, Birger Brandtzæg