Får smake på sjømatnæringa

Gjennom ei intensiv uke får videregåendeelever i Ytre Namdal både se og smake på hva sjømatnæringa har å tilby av varierte yrker og mer eller mindre eksotiske sjømatprodukter.– Var det fingertare, var det dét var? Fritert, ja! I løpet av uke har vi fått sett mye, og opplevd mye. Jeg fikk være med på rekefiskebåt, og det var en stor opplevelse, fortalte elev Odd-Arne Volden da NRK-reporter Liv Govasli besøkte elevenes sjømateksperimenter sammen med de profesjonelle kokkene ved Norveg-kjøkkenet.

Gjennom et NYN-støttet prosjekt har Val videregående skole og Ytre Namdal videregående skole sammen med aktører på ulike ståsteder i verdikjeden i sjømatnæringa, presentert mangfoldet av aktiviteter, yrker, produkter og smaker. Elevene har fått innblikk i alt fra tradisjonelt fiskeri, havbruksnæring, fiskeforedling og restaurantbransjen, ved å følge sjømatproduktet fra det hentes i opp av sjøen til det ligger på kundens bord. Elevene fra naturbruks- og restaurantfagene har vært med ut på sjøen, vært med i fabrikken, sett profesjonelle kokker ta i bruk også nye og uvante råvarer fra sjøen – og smakt på alt fra breiflabb til svømmeblære fra torsk og karamellis av Søl (som altså ikke er søl, men en alge).

– Samarbeidet med næringa har vært svært godt. De har vært fantastiske, og svart på de mange, gode spørsmålene som elevene har hatt, sier prosjektleder Halvor Mortensen ved Val videregående skole.