YN-bedriftene imponerte studentene

NTNU-studenter har god kjennskap til havbruksnæringen på Hitra og Frøya, men lot seg imponere over bredden og størrelsen på næringslivet i Ytre Namdal.Forrige uke var NYNs prosjektkoordinator for marin- og maritim sektor i NYN, Ragnar Sæternes, vertskap for omlag 45 sisteårs studenter fra NTNU.

– De ble imponert både over bredden av næringslivet og størrelsen på enkelte bedrifter i Ytre Namdal. Studentene har tidligere vært på Frøya og de kjente godt til de store oppdrettsselskapene Salmar og Marin Harvest. Her hos oss ble de overrasket over at vi også har store selskaper innen oppdrett og foredling, sier Sæternes.

«Eksperter i team» er navnet på et yrkesforberedende emne som lærer studentene å samarbeide gjennom å anvende sin fagkunnskap i tverrfaglig prosjektarbeid. Aktuelle problemområder fra samfunns- og arbeidsliv danner utgangspunkt for prosjektarbeidet, og samarbeid med eksterne partnere er en viktig del av oppgaven. Studentene fra Trondheim var fordelt på åtte grupper.

– Intensjonen med besøket var å gi studentene et innblikk i næringslivet i Ytre Namdal. Vi ønsker å gjøre oss kjent overfor universitetsmiljøet. Dette var første gangen vi hadde et slikt besøk. Høyt utdannete personer vil være attraktiv arbeidskraft for næringslivet i regionen, sier Sæternes.

Studentene besøkte også underleverandører til oppdrettsnæringen. Omfanget av underleverandører overrasket studentene. Sikkerhetssenteret Rørvik, Midt-Norskbrygga med sine fem aktører og Salmonor sitt visningsanlegg ble også avlagt et besøk.

Tore Holand og Roald Dolmen fra Midt Norsk Havbruk i samtale med NTNU-studenter.
Tore Holand og Roald Dolmen fra Midt Norsk Havbruk i samtale med NTNU-studenter.

– Næringslivet i Ytre Namdal syntes besøket av studentene var svært positivt. Vi vurderer også å henvende oss til andre relevante universitets- og høyskolemiljøer, men ved neste korsvei vil vi markedsføre oss på høsten før studentene har valgt masteroppgave. Det er bedre å komme i forkant, sier Sæternes.