Tre prosjekter får inntil 787.000

NYN-styret innvilger inntil 787.000 kroner til tre nye prosjekter. Styret venter samtidig på positivt svar fra eierkommunene, før NYN starter arbeidet med å lage en felles næringsplan for Ytre Namdal.Styret i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) har innvilget Fornøyde Folk AS et tilskudd på 585.000 kroner til forprosjektet «Etablering av kundesenter». Tilskuddet dekker inntil 50 prosent av finansieringsbehovet, etter at prosjektinntekter har kommet til fradrag.

Abelvær Slip AS får et tilskudd på inntil 77.000 kroner til forprosjektet «Utviklingsmanual for Abelvær Slip AS». Tilskuddet dekker inntil 50 % av totalkostnadene for prosjektet.

Helge Finseth i Nærøy får et tilskudd fra NYN IKS på 125.000 til forstudien «Reiselivsanlegg på Tennfjord». Tilskuddet dekker inntil 50 % av totalkostnadene, og er gitt under forutsetning av at søker deltar på lokale reiselivsarenaer og knytter seg til det eksisterende reiselivsnettverket i regionen.

Styret i NYN har vedtatt å iverksette forprosjektet «Strategisk næringsplan og framtidig organisering av næringsarbeidet i Ytre Namdal». Forprosjektet bygger på anbefalingene fra et forstudie gjennomført høsten 2013. Forutsetningen for at arbeidet med en felles regional næringsstrategi settes i gang, er positiv behandling av sluttrapporten fra forstudiet hos eierkommunene.