Hurtigruten.no viser Leka-filmer

Med opptil 7 millioner årlige treff på Hurtigrutens nye websider vil Leka virkelig bli satt på turistkartet.Hurtigrutens ansvarlig for de nordiske websidene er Jacob Kilberg. Han opplyser at hurtigruten.no årlig leses av 7 millioner bare i Norge, Sverige og Danmark. Men også globalt leses selskapets sider.

Det er gjennom tre filmer fra Sagaøya at kommunen som turistmål blir markedsført. Disse filmene er Aktiviteter og Overnattinger, Geologi og landskap og Bosetting og næringsliv. En fjerde film har tittelen Trollfjell geopark – Eventyret Helgeland som omhandler Sør-Helgeland. Sagaøyas særegne geologi og landskap, bosetting og næringsliv blir behørig presentert gjennom filmene.

Ordfører Per Helge Johansen er henrykt over at Leka på denne måten for så stor oppmerksomhet. Han har tro på at filmene vil trekke mange potensielle turister til Leka.

Kolberg på sin side påpeker at den lokale tilknytningen og kunnskapen om kystkultur og kysttradisjoner er et stort fortrinn for selskapet. Dette sett i lys av de mange cruiceskipene som seiler langs kysten i sommerhalvåret og som er en konkurrent i markedet.

Heldig timing
En gave fra himmelen var at det samme dag som Hurtigruten var i gang med å oppgradere sine informasjonssider om de 34 havnene skipene er innom, ringte Johansen og tilbød videofilmene. Lekas tre videofilmer pluss den fra Helgelandskysten kom gjennom nåløyet blant 200 innsendte. Av disse plukket Hurtigruten ut 34.

Filmene er også tilgjengelig på YouTube i engelsk språkdrakt. NYN har bidratt med 50.000 kroner til filmen Eventyret Helgeland – som du kan se over.