Har fått ja i markedet

Uttestingen Mekons prototype av FlexStikker har vært en suksess. En av de største aktørene i oppdrettsnæringa har vist betydelig interesse for bløggeroboten.På Cermaq Skutvik i Nordland har Ivar Sandnesengs prototyp vært i drift siden oktober i fjor. Og det nærmest uten tegn til barnesykdommer. Men det har vært utfordringer med å tilpasse roboten til eksisterende slaktelinje. Da dette ble løst, ble både daglig leder Truls Aasjord og produksjonsleder Jan Robert Røli-Gjevik overbevist om et FlexStikker ville få innpass i svært mange slakteanlegg langs kysten. Det skriver Lokalavisa NordSalten på sine nettsider.

Like overbevist er gründer Ivar Sandneseng. Han holder fast på ambisjonen om ti arbeidsplasser på Nærøystein i løpet av tre år, som også lå til grunn da Mekon i fjor fikk innvilget 74.000 kroner til et forstudie av NYN IKS. Midlene er en del NYN sin satsing på leverandørutvikling i marin og maritim sektor.

Ivar Sandneseng Mekon
Cermaq er svært godt fornøyd med Ivar Sandneseng bløggerobot FlexStikker. I løpet av våren ansetter gründeren i Mekon AS to mekanikere.

– Vi ligger godt innenfor tidsskjemaet og vil i løpet av våren ansette to mekanikere. Vi vil etter hvert få behov for ingeniører, tegnere, sveisere og elektrikere, sier Sandneseng.

Den neste versjonen av FlexStikker vil få en kapasitet på 240 fisk per minutt. Mekon har et nært samarbeid med produsenten av ABB-roboter, RobotNorge. Prototypen vakte oppsikt under Aqua Nor-messa i august i fjor. Nå har Mekon kommet et langt stykke videre i å nå sine ambisjoner.