Bedrifter i Ytre Namdal kan nå søke NYN om tilskudd til å delta på messer. Sikkerhetssenteret var en av mange YN-bedrifter som deltok på AquaNor 2013. Foto: Torkil Marsdal Hanssen.

Få 10.000 til messedeltagelse

Dersom 5 eller flere lokale aktører går sammen om å delta på messer i Midt-Norge, kan NYN bidra med inntil 10.000 kr i tilskudd.Tilbudet gjelder til bedrifter fra Nærøy, Vikan og Leka som ønsker å delta sammen på messer åpne for publikum – i trøndelagsfylkene eller Sør-Helgeland opp til og med Brønnøysund.

Så fremt søknaden er mottatt minimum 20 dager før messen starter, og de øvrige kriteriene er oppfylt, kan NYN tildele inntil kr 10.000 pr. messestand.

Se vedlagte fil for fullstendig oversikt over tildelingskriterier.