En ekstra million i 2014

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) øker sitt bidrag til NYN IKS fra med 750.000 kroner i 2014. Det forutsetter at Nærøy, Vikna og Leka kommuner også bidrar med 250.000 kroner ekstra.Fylkestinget har vedtatt Regionalt utviklingsprogram 2014 (RUP 2014), og setter av til sammen 8,55 millioner kroner til de pågående omstillingsprogrammene i Nord-Trøndelag. Disse omstillingsmidlene omfatter både fylkeskommunens egne omstillingsmidler og midler tildelt av KMD. Av den tildelte potten, skal etter planen 5,25 millioner gå til Ytre Namdal og NYN IKS. Dette er 750.000 kroner mer enn det omstillingsprogrammet for Ytre Namdal har forutsatt i årlige overføringer, og økningen tilsvarer om lag 17 prosent fra fjorårets bevilgning.

Hovedbegrunnelsen for de økte rammene knytter seg til nedbemanningen ved Teleperformance i fjor og økt omstillingsbehov innenfor NYNs satsingsområde Teknologiintensiv forretningsmessig tjenesteyting (TIFT).

Positive signaler fra eierne
– NYN har gjennom 2013 hatt god dialog med fylkeskommunen, og registrerer med tilfredshet dynamikken som ligger i omstillingspartnerskapet. TIFT er et av våre satsingsområder og NYN økte allerede i fjor satsingen på området. Jeg er glad for at NYNs eierkommuner har gitt positive signaler om ekstra midler til å styrke innsatsen ytterligere, sier daglig leder Marit Dille i NYN IKS.

KMD finansierer halvparten av det årlige omstillingsbudsjettet, mens fylkeskommunen og kommunene Nærøy, Vikna og Leka deler den andre halvparten likt. De økte overføringene via RUP 2014 forutsetter at NYNs eiere, Nærøy, Vikna og Leka kommuner, øker sine bidrag til omstillingsprogrammet fra 1,5 til 1,75 millioner kroner i 2014.

Fra 6 til 7 millioner
I forhold til 2013 øker NYNs samlede budsjett i år fra 6 til 7 millioner. I tillegg til økt oppmerksomhet rundt TIFT, starter NYN i år også arbeidet med å operasjonalisere reiselivsstrategien for Ytre Namdal.