Bli med på studietur til ÅlesundInvitasjonen kommer som en direkte oppfølging av NYN og Sparebank 1 SMNs konferanse «Ytre Namdal 2023», som ble gjennomført 1. oktober 2013. Samarbeidspartnerne håper å få med seg en bred delegasjon av relevante og ledende personer innenfor utdanning, næring og utviklingsmiljø i Ytre Namdal til Ålesund 11.-12. mars.

Studieturen vil gi deltakerne innsikt i hva som er gjort i Ålesund for å skape næringsutvikling i randsone skole, utdanning og næring? Hvordan er kunnskapsflyten og rollefordelingen mellom videregående skole, høyskole, universitet og næringsliv?

Det legges opp til besøk på verft for å få et overblikk og innsyn i den tilhørende leverandørindustri og besøk til Omegaland og innblikk i behandling og bruk av fiskeavfall. Studieturen vil også gi innblikk i hvordan fagskole, høyskole og næringsliv samarbeider om å skaffe lærlingplasser.

Dersom du synes dette høres spennende ut, meld din interesse til marit.dille@nyn.no.

SpareBank1 SMN og NYN er tilretteleggere. Reise og opphold dekkes av deltakerne, men NYN byr på lunsj og middag 1 dag.

Klikk her for mer informasjon og tidsplan.

Ta kontakt med Marit Dille (marit@nyn.no) for å melde deg på.