Val lager YNs første algehage

Dyrking av tang og tare kan gi økt eksport, nye arbeidsplasser i Ytre Namdal. Val videregående skole er en av de første som har fått konsesjon til å etablere dyrkingsanlegg.Som den første skolen i Norge, gir Val videregående skole sine elever opplæring i algedyrking. Nå har skolen også fått konsesjon fra staten til å etablere et pilotanlegg for såkalte makroalger. Fra høsten 2014 blir dyrking av tang og tare et toårig fag ved skolen.

Stort potensial

Norge har en langstrakt kystlinje som passer veldig godt både til integrert havbruk og kommersiell algeproduksjon. I dag høstes det om lag 300.000 tonn tang og tare langs norskekysten hvert år. Miljøstiftelsen Bellona samarbeider med Val videregående skole, og spår at algeproduksjon i Norge vil bli en milliardindustri i framtiden.

– Skal Ytre Namdal kunne ta del i dette, vil regionen ha behov for fagfolk innen algedyrking. Disse fagfolkene ønsker Val å utdanne, og på sikt kan dette bidra til at det skapes flere arbeidsplasser i vår region, sier prosjektleder Halvor Mortensen ved Val videregående skole.

Allerede brukes alger i flere ulike produkter som gele, kosmetikk, medisinske produkter, dyrefor og gjødsel.

Etterspørselen øker

Nyskaping og Utvikling i Ytre Namdal IKS (NYN) har hittil støttet algesatsingen med 176.000 kroner.

– Vi ser at miljøfokuset innen tradisjonelt oppdrett øker i Ytre Namdal. Vi har muligheter til å drive mer enn bare lakseoppdrett langs den norske kysten, mener Mortensen.

Norge har et stort behov for proteiner både innen landbruk og oppdrett. Store mengder soyabønner importeres fra utlandet hvert år for å dekke etterspørselen. Proteiner fra tang og tare er i ferd med å bli en stadig viktigere proteinkilde for blant annet fôrindustrien og etterspørselen etter råvaren øker. Algedyrking er også miljøvennlig.

– Alger binder også opp CO2 og fungerer dermed som havets regnskog, forteller Halvor Mortensen.