Stimulerer til internasjonalisering

Val videregående skole har bevisst valgt internasjonalisering som metode i sitt opplæringstilbud. Det gir resultater langt utover de faglige, og bidrar til at skolen leverer fagfolk som næringslivet etterspør.– Internasjonale prosjekter «booster» mestringsfølelsen og styrker fagopplæringen, språk og kulturforståelse hos våre elever. Det sa rektor Kjartan Aasebø ved Val videregående skole under et internasjonalt seminar som Entreprenørskap i skolen holdt ved skolen hans nylig.

Med støtte fra det regionale utviklingsselskapet NYN IKS har entreprenørskapsnettverket i Nærøy gått i bresjen for å få flere skoler til å engasjere seg i internasjonalt samarbeid. Bakgrunnen er nettopp næringslivets behov for ansatte med kunnskap og erfaring fra internasjonalt samarbeid.

Viktig for næringslivet
– Internasjonal kompetanse og erfaring er viktig for videreutviklingen av ytternamdalsk næringsliv, som i stor grad allerede er innrettet mot et internasjonalt marked. Derfor er det riktig at utdanningssektoren bidrar til å bygge opp denne type ferdigheter, sier daglig leder Marit Dille i NYN.

Med et 20-talls skolefolk fra hele Ytre Namdal i salen, sa prosjektleder Kari Hestad at hun håper at flere skoler i regionen skal komme i posisjon til vårens søknadsfrister.

Val VGS er i dag involvert i 7-8 ulike internasjonale prosjekter. Erfaringene er entydige og gode. Det understreket også Val-elevene, som fortalte om sine utenlandsopphold i Irland (akva-elever) og Nederland (heste-elever).

Val vil bistå
– Både Irland og Nederland er veldig annerledes enn Norge. Stallene i Nederland er enorme i forhold til de vi har hjemme. I Irland fikk vi møte ei oppdrettsnæring som er svært forskjellig enn det vi er vant til. Det gjør at vi nå skjønner hvor godt vi har det i norsk havbruk, fortalte de.

– Val vil fortsatt drive med internasjonalt samarbeid, det er blitt en metode for undervisningstilbudet vårt, og som kan brukes i alle fag. Gjennom flere år har vi opparbeidet oss kompetanse på søknader, rapportering og gjennomføring. Denne kunnskapen deler vi gjerne med andre skoler, sa rektor Aasebø, som også har hatt utenlandske lærerassistenter ved sin egen skole.

Ble viktig for Lierne
Rektor Karl Olav Skogen fortalte historien om hvordan Lierne skole ved tilfeldigheter ble med i et større internasjonalt samarbeid med seks andre land. Erfaringene fra dette prosjektet har vært så gode, at internasjonalisering skal vedtas som en kommunal utviklingsstrategi.

– Det som startet som soloutspill fra en av skolens ansatte, er nå i ferd med å bli et av målene i Liernes kommuneplan. Undervegs har stadig flere sett stadig flere merverdier av internasjonalt samarbeid. Etter hvert ble foreldrene pådrivere, og oppvekstsjefen ble med på laget. Nå skal internasjonaliseringen også forankres politisk, sa Skogen.

Mer om Lierne-prosjektet finner du på bloggen www.sosmoveus.wordpress.com.

Her finner du info
KS deltok også på seminaret, og orienterte om en rekke europeiske programmer som bidrar med gode finansieringsordninger til barnehager, skoler og foreninger som ønsker å jobbe internasjonalt.

Presentasjoner og mer informasjon fra det internasjonale seminaret, er lagt ut under PROGRAM-fanen på seminarets hjemmeside: www.ynint2.eventweb.no.