Partnerskap for rekruttering

Bedriftene Nils Williksen, SinkaBerg-Hansen og Val og Ytre Namdal videregående skoler har signert en partnerskapsavtale om videre satsing på arbeidspraksis i sjømatnæringa.Partene har de siste årene samarbeidet om utdanning og rekruttering til sjømatnæringa gjennom det såkalte IPS-prosjektet, som blant annet har vært finansiert av det regionale utviklingsselskapet NYN IKS. Nå formaliserer partene samarbeidet gjennom en partnerskapsavtale.

I 2013 deltok totalt 75 elever i IPS-prosjektet, hvorav 17 av dem kom ut i arbeidspraksis i løpet av skoleåret. Fram mot 2015 viderefører skolene og bedriftene samarbeidet for å gi så mange ungdommer som mulig kunnskap om og praksis fra sjømatnæringa.

Sjømatbredriftene Nils Williksen og SinkaBerg-Hansen håper at samarbeidet også i fortsettelsen vil bidra til rekruttering av dyktige ungdommer med interesse og lyst til å utvikle sjømatnæringa i Ytre Namdal.