Maler på i kampen mot lakselus

Malingstypene som brukes inne i brønnbåtene kan ha stor betydning for effekten av avlusingsmiddel. Tester gjort i Ytre Namdal har gitt positive svar.Med støtte fra det regionale omstillingsselskapet NYN IKS, har testprosjektet leder av Skagemo Maritime Consultancy AS prøvd ut maling som ikke absorberer lusegift om bord i brønnbåter. Bak prosjektet står brønnbåtselskap, lokale oppdrettere samt malingsprodusenten Jotun, Moen Industributikk og Pharmaq.

Forsøkene ble gjennomført i tre 5.000-literstanker før jul, og har avklart hvilke malingstyper og hvilke nye metoder som fungerer i brønnbåtene. Nå kan oppdretterne i Nærøy, Vikna og Leka se fram mot endelig å kunne redusere bruken av lusemidler.

– Dette er medisin som har betydelig kostnad for havbruksnæringa, sier Ragnar Sæternes, FoU koordinator i Nyskaping og Utvikling i Ytre Namdal.

Positivt for alle parter

En 26-siders rapport fra Pharmaq dokumenterer også at forarbeidet med sandblåsing, tykkelsen på malingslaget og herdetida er avgjørende for at malinga ikke absorberer lusegiftstoffene. De vellykkede test resultatene vil trolig først bli brukt av den nye båten til Norsk Fisketransport.

NYN har støttet prosjektet med 50.000 kroner.