Fristet med sushi fra Ytre Namdal

Ytre Namdal fristet med ytternamdalsk laksesushi og en spennende vekstregion, da nærmere 2.000 studenter i går orienterte seg om jobbmuligheter i Midt-Norge.YNsushi_800
Sushi gjorde mange studenter nysgjerrige på Ytre Namdal.

Trøndelagsdagen 2014, som arrangeres av NHO Trøndelag og næringsforeningen i Trondheim, kobler trøndersk arbeids- og næringsliv med studenter fra NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Handelshøyskolen BI, Folkeuniversitetet og Norges Kreative Fagskole.

På Clarion Hotell & Congress på Brattøra gjorde det beste av trønderske arbeidsgivere – fordelt på over 80 stands – seg lekre for studentene. Ytre Namdal hadde sørget for en godt bemannet stand og serverte studentene sushi mens de fikk informasjon om den trønderske næringsregionen med størst vekst de siste 10 årene.

Næringslivet i Ytre Namdal har arbeidstakere med fagtradisjoner og -kompetanse. Nettopp kunnskapen i framtidas bedrifter er viktig for å opprettholde og videreutvikle regionens konkurransefortrinn.

– En viktig del av NYNs arbeid er derfor å legge rette for rekruttering, kompetanseheving og kunnskapsoverføring. Sammen med næringsorganisasjoner og bransjer er vi til stede på blant annet Trøndelagsdagen for å styrke rekrutteringsarbeidet rettet mot viktige fagmiljøer i Midt-Norge, sier daglig leder Marit Dille i NYN, som opplevde god pågang og interesse fra de mange studentene som var innom standen.

Bak Ytre Namdal-standen på Trøndelagsdagen 2014 sto representanter for deltakerne i Ytre Namdal Utviklingsforum, som samler kommunene, næringsforeningene og utviklingsaktørene i regionen. Forumet har sterkt fokus på rekruttering, og arbeider nå for å koordinere og styrke den samlede rekrutteringsinnsatsen.

– Rekruttering er noe av det aller viktigste for videre utvikling i våre to største bransjer, havbruksnæringa og TIFT-miljøet. Samtidig er det viktig at kommunene klarer å rekruttere dyktige folk til nøkkelroller, slik at næringslivet og ytternamdalingene fortsatt får gode tjenester fra det offentlige, sier Dille.