Anbefaler en ensktra NYN-million

Mens fylkeskommunen i 2014 vil få mindre å rutte med til næringsutvikling, øker departementet rammene til omstillingsprogrammet i Ytre Namdal. NYNs budsjett kan dermed øke fra 6 til 7 millioner kroner i år.Fylkespolitikerne skal vedta Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag på fylkestinget 11.-12. februar. Fylkesråd for næring, Terje Sørvik, foreslår at de samlede overføringene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og fylkeskommunene til omstillingsprogrammet for Ytre Namdal økes fra 4,5 til 5,25 millioner kroner. Begrunnelsen for de økte rammene er i hovedsak knyttet til nedbemanningen ved Teleperformance i fjor.

– Fylkesrådet er glad for at departementet har fulgt opp fylkeskommunens innmeldte behov til omstilling, sier Terje Sørvik.

KMD finansierer halvparten av det årlige omstillingsbudsjettet, mens fylkeskommunen og kommunene Nærøy, Vikna og Leka deler den andre halvparten likt. Fylkesrådens innstilling forutsetter derfor at YN-kommunene også øker sine bidrag til omstillingsprogrammet i Ytre Namdal tilsvarende. Det vil i så fall bety at NYNs budsjetter øker med 20 prosent, fra 6 millioner kroner i 2013 til 7 millioner i år.

– NYN har gjennom 2013 hatt god dialog med fylkeskommunen, og registrerer med tilfredshet dynamikken som ligger i omstillingspartnerskapet, sier daglig leder Marit Dille i NYN IKS.

Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag angir retning og omfang av fylkeskommunens ressursbruk på blant annet næringsutvikling. Fra 2013 til 2014 reduseres programmets totale utviklingsinnsats med hele 30 prosent. Midlene som overføres til de regionale fondene, som i Ytre Namdal forvaltes av Kystgruppen, foreslås redusert med 25 prosent. Samtidig varsles det strengere krav til at midlene skal gå til næringsutvikling, og i mindre grad kunne benyttes til samfunnsutviklingstiltak.