Tid for reiseliv

For Renate Strand handler det meste om reiseliv for tida. I over et år har hun arbeidet med en reiselivsplan for Ytre Namdal. Målet er å friste flere turister til ytterdistriktet. Og det kan se ut som hun har lyktes; I jula får hun huset fullt av spanjoler!Det begynte med ett år på Markeds og Mediaskolen i Jerez de la Frontera i Andalucia før ett års opphold på Den norske skolen i Las Palmas på Kanariøyene. Etter et par intensivkurs i spansk og reiseliv, samt et par andre fag, «hoppet» hun videre til en annen øy – England – der hun i tre år studerte Tourism Management ved universitetet i Brighton. Tilbake til Kanariøyene igjen jobbet hun med reiseliv på heltid for en spansk hotellkjede, med utgangspunkt i Las Palmas, samt en periode i Spania’s fjerde største bank.

Ti år tok det før hun i 2007 foretok sitt hittil siste «øyhopp», tilbake til heimkommunen. Da hadde hun klart å overtale sin «Don Juan», Rodolfo – en ekte øyværing fra Kanariøyene – til å bli med. Sammen med seg hadde de lille Selma.

Reiselivsplan for Ytre Namdal
Og det var usedvanlig godt timet. Etter en måned var hun på plass som ansvarlig for salg og markedsføring ved kystkultursenteret Norveg. Det var her hun arbeidet da hun i fjor ble fristet til å gå inn i en prosjektstilling som reiselivskoordinator i det interkommunale utviklingsselskapet NYN, med ansvar for å utforme en reiselivsplan for Ytre Namdal. Dette arbeidet er nå så godt som unnagjort og reiselivsplanen er i grove trekk godkjent av kommunene. Bare litt finpuss gjenstår.

– Det har vært gjennomført en del prosjekter med utgangspunkt i reiseliv i Ytre Namdal de siste åra, men de er ikke blitt fulgt opp og gjennomført. Dermed har alt falt tilbake til det gamle, sier Strand, som presiserer at hun ikke har prøvd å finne opp kruttet på nytt i den nye planen.

Renate Strand har laget reiselivsplan for Ytre Namdal.
Renate Strand har laget reiselivsplan for Ytre Namdal.

Vikna på norgeskartet
– Vi har tatt opp trådene som har ligget der og har prøvd å se på hva som skal til for å komme videre. I den nye planen skisserer vi hva som må til, på kort og lang sikt, for å lykkes i våre intensjoner om å plassere oss her ute på det store norgeskartet.

Planen konkluderer blant annet med at det bør etableres en fast tjeneste innenfor reiselivet i Ytre Namdal, som kan drive med produktutvikling, kvalitetssikring og utvikling av vertskapsrollen. Når en slik funksjon kan komme på plass er imidlertid mer usikkert.

– I første omgang foreslår vi å dele en slik funksjon mellom Norveg, som det største reiselivsmålet i Ytre Namdal, og Foreningen Namdalskysten, forteller Strand, som fra nyttår står uten arbeid. Da er hennes del av jobben gjort. Nå er det opp til kommunene.

Tok sjansen
– Å komme hit til Vikna og få jobbe med reiseliv har vært ideelt for meg. Jeg liker å være litt impulsiv og «ta sjansen» dersom jeg tror jeg kan lære noe nytt og det kan tilføre meg noe, uten at jeg helt vet hva det er. Derfor valgte jeg å si opp den faste stillingen på Norveg for å ta på meg denne jobben.

– Mitt lange utenlandsopphold var ikke planlagt, men jeg har tatt de mulighetene som bød seg. Det har gjort meg rik på opplevelser som jeg ikke ville vært foruten. Jeg angrer ikke på at jeg sa opp, sjøl om jeg nå står uten jobb fra nyttår. Men det finnes gode jobbmuligheter i Rørvik, så jeg er optimist. Vikna er en attraktiv plass å flytte tilbake til og jeg håper flere gjør det samme, sier den avtroppende reiselivskoordinatoren.

Hip-hop, sang og politikk
Som kultur- og samfunnsinteressert er hun aktiv både i Rørvik Gospelkor og med dans. Hip-hop, sjølsagt, samt moderne. Mange har sikkert sett innslaget med Renate og familien da TV2 Morgen besøkte kommunen i vår. Og da NRKs Sommeråpent la til kai i Rørvik. Hvem var det som tok imot andre enn Renates dansegruppe?

Strand er også på god veg inn i politikken. Spesielt er hun opptatt av gode oppvekstvilkår for barn og unge. Det var kanskje en av drivkreftene bak beslutningen om å dra tilbake til Vikna. Det spanske samfunnet er ikke spesielt godt innretta mot et velfungerende familieliv, der både mor og far kan delta, innrømmer Strand.

Og det var Rodolfo enig i, og sa seg villig til å prøve «Den norske modellen». Han forlot jobben som leder av familiens bilverksted på Las Palmas og ble med til Vikna. Det var for fem år siden. Nå jobber han som bilmekaniker på Høylandet Auto i Vikna og er vel fornøyd, sjøl om spranget fra Kanariøyene til Vikna-øyene har vært stort både i breddegrader og antall celcius.

Julebesøk fra Spania
Da blir det sikkert stas når ikke mindre enn åtte medlemmer av Rodolfos familie kommer for å feire jul på Vikna! Og de må være forberedt på å ta skikken dit de kommer.

– Her blir det ikke noe slinger i valsen. Det blir jul med norsk mat og norske juletradisjoner, og det tror jeg ikke blir noe problem, sier Renate, som på nyttårsaften er på plass med sin familie på Kanariøyene for å feire nyttår og Hellige Tre Kongers Dag den 6. januar. Det er også blitt en tradisjon.

Nå håper hun inderlig det blir snø til jul, for er det noe den spanske svigerfamilien virkelig ønsker å oppleve, så er det snø!

Akkurat nå ser det mørkt ut!