Sparringpartner for næringslivet

– Det er mange spennende ting på gang, men det er ikke så mye jeg kan snakke om! Sitatet kan synes som et dårlig utgangspunkt for et intervju og tilhører Ragnar Sæternes. Men det er en viktig del av jobben hans; å holde kjeft til jobben er gjort.Som marin og maritim prosjektkoordinator i NYN lever Sæternes av utfordringer og muligheter som disse næringene til enhver tid står overfor. Og, uten at disse behøver å være så altomfattende, er det som regel fornuftig å gå stille i dørene og ikke være alt for meddelsom.

– Mye av tida går med til å snakke med og være en sparringpartner for kunder og næringslivet generelt. Da er det ikke all informasjonen som bør komme ut, forteller Ragnar, og utdyper; – I en jobb som dette må en ha tillit. Uten det kommer en ikke langt. Og for å oppnå det må en være både habil og nøytral, og det betyr også at det ikke er alt en kan snakke om – kanskje ikke før det er gått et halvt års tid eller så, og jobben er gjort.

Fanger opp kunnskap
Sæternes er også FOU-koordinator for NYN og prøver i størst mulig grad å være lyttende og fange opp kunnskap fra ulike arenaer, ikke minst forskningsarenaer, for så å bringe disse tilbake til i Ytre Namdal.

– Jeg har jevnlig møter med ulike forskningsmiljøer når det er noe som skjer og som er relevant for næringa. Dette er ei travel næring og det er ikke alle som kan ta seg tid til å holde seg oppdatert på alt. Den består også av mange små aktører som ikke har kultur for, eller tid til, å delta på slike arenaer.

Akvarena er også et nettverk det samarbeides tett med. Den midt-norske næringsklyngen med visjon om verdensledende teknologi for bærekraftig oppdrett av fisk, er et godt treffpunkt for å møte en bred leverandørindustri.

Interkommunalist
Sin «grunnutdanning» i forretningsdrift og næringsutvikling fikk han gjennom oppveksten på Ramstadlandet ytterst på Vikna. Nå er han bosatt i Rørvik, men har hatt mesteparten av sin yrkeskarriere i Nærøy. Først hos Solnes Båt, seinere ved Moen Slip og Marin Design på Kolvereid, og nå altså i det interkommunale utviklingsselskapet NYN med kontorsted Ottersøy. Sæternes er med andre ord en ekte interkommunalist.

I debatten om kommunesammenslåing ligger han imidlertid lavt. Til daglig ser han lite til kommunegrensene, og det er vel få som har et mer utbredt samarbeid over kommunegrensene enn akkurat den bransjen han betjener.

Teknisk tegner
Av formell utdanning har han ikke all verden; fagbrev i plate og sveis og utdanning som teknisk tegner holder. Øvrig kompetanse har han tilegnet seg over flere år, ved ganske enkelt å utvikle seg sjøl for å gjøre jobben. Teknologisk utviklingsiver ble til fulle tilfredsstilt i jobbet ved Marin Design. Der fikk han anledning til å utvikle seg innen profesjonell konseptutvikling, noe som etter hvert benyttes av flere næringsaktører.

– Jeg må si jeg er takknemlig for at Ole Holm åpnet for slike muligheter i det ellers så tradisjonsrike skipsdesignermiljøet, sier Sæternes.

Han trekker også fram oppveksten i familiefirmaet, Torstein Sæternes Eftf., på Ramstadlandet, med arbeid både i dagligvarehandel og umiddelbar nærhet til kai og fiskemottak, som en viktig årsak til at han har villet fortsette å arbeide med forretningsutvikling.

– Det å ha vokst opp med flere generasjoner med ulik forretningsdrift har gitt verdifull respekt for forretningsetikk og enn vis teft for markeder, innrømmer han. For øyeblikket er det mange jern i ilden, og uten å røpe for mye trekker Sæternes fram arbeidet som er gjort ved Rørvik Fisk med å fornye både profil og produksjon.

– Rørvik Fisk er den eneste kvitfiskprodusenten i distriktet, og de skal ha skryt for viljen til å se framover og til å tenke nytt. Den positive utviklinga ved bedriften er viktig for hele fiskerinæringa. Sæternes peker på arbeidet med lusebekjempelse som det største problemet næringa har å stri med i dag. Her er det mange grupper som samarbeider om svært interessante teknologier.

Simulator betyr muligheter
Sæternes har også store forhåpninger til prosjektet MarinSim, som nå pågår ved Sikkerhetssenteret i Rørvik, og der han har ansvar for å koordinere innsatsen til oppdretterne i distriktet. Målet er å oppnå en best mulig utnyttelse av simulatoren ved senteret på vegne av de marine og maritime næringene.

– Vi må finne ut hva som kan være aktuelt og mulig for oppdrettsnæringa å trene på i simulatoren. Her er det store muligheter, blant annet med simulering av aktivitet ved merdene, tror Sæternes.
Akkurat nå er han konsentrert om et nytt byggregelverk for arbeidsbåter som er under utarbeidelse av Sjøfartsdirektoratet.

– Vi må sørge for at det blir et hensiktsmessig regelverk, sier Sæternes, som er med i en arbeidsgruppe i regi av Fiskeri og havbruksnæringens landsforening for nettopp å se på dette regelverket.

Nedtur
I det hele tatt er det mye positivt som skjer. Noen nedturer blir det likevel innimellom. Som da han nylig fikk beskjed om at de to prosjektene som det var søkt prosjektstøtte til gjennom Forskningsrådet Maroff-program ikke ble innvilget.

– Nå må vi arbeide for å få disse finansiert på andre måter, sier Sæternes, som ikke er redd for ubekvem arbeidstid, men som nå ser fram til litt tradisjonell julefred.

– Nye tanker i næringslivet vil man som oftest dele når tanken er der, enten det nå skjer på ettermiddagstid eller kveld, eller for den saks skyld helg. Det medfører at man ikke kan forholde seg til ordinær arbeidstid. Ofte haster det når nye utfordringer dukker opp! Det er litt av gamet i denne bransjen; at en må være der når det er behov. Det må jeg bare finne meg i, sier sparringpartneren fra Ramstadlandet.