NYN passerte 100 prosjekter

NYN IKS har så langt finansiert 100 prosjekter. Aktiviteten viser voksende utviklingsiver og nyskapingslyst, og bør være et tydelig signal til bevilgende myndigheter om å opprettholde omstillingstrykket, mener styreleder Tor Henning Jørgensen.Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) ble i 2010 opprettet av Nærøy, Vikna og Leka kommuner med et tydelig oppdrag om å forvalte et seksårig, regional omstillingsprogram. Sammen med oppdraget, ble det lovet 36 millioner kroner i ekstraordinære utviklingsmidler fordelt over seks år, mot et krav om å bidra til å skape 250 arbeidsplasser i Ytre Namdal.

100 godkjente
– Fra NYNs side er vi svært fornøyd med tilfanget av prosjekter de siste par årene. Gjennom 2013 har vi hatt en stadig økende pågang av bedrifter og gründere som ønsker bistand til å utvikle sine bedrifter, produkter og tjenester eller starte noe helt nytt, sier daglig leder Marit Dille i NYN.

I november bevilget NYN penger til det 100. prosjektet. De 100 godkjente prosjektene fordeler seg slik mellom NYNs fire satsingsområder:

Marin sektor: 32 prosjekter
Maritim sektor: 11 prosjekter
TIFT: 13 prosjekter (TIFT = teknologidrevet, forretningsmessig tjenesteyting)
Reiseliv: 22 prosjekter

De øvrige prosjektene som NYN har bidratt økonomisk til, er kompetansehevende prosjekter, rekrutteringsprosjekter og regionale samhandlingsprosjekter, som f. eks. flyplassprosjekt og vegprosjekt.

Vil beholde trykket
Styreleder Tor Henning Jørgensen er også fornøyd med utviklingen i ytternamdalsk næringsliv.

- Det viktigste beviset på at utviklingen går rett vei, ligger i prosjektidéene. De viser tydelig at næringslivet i området er utviklingsorientert, og utvikler prosjekter som gir nye produkter og skaper nye markeder, sier styreleder Tor Henning Jørgensen i NYN.
– Det viktigste beviset på at utviklingen går rett vei, ligger i prosjektidéene. De viser tydelig at næringslivet i området er utviklingsorientert, og utvikler prosjekter som gir nye produkter og skaper nye markeder, sier styreleder Tor Henning Jørgensen i NYN.

– Antall prosjekter er én indikator. Men det viktigste beviset på at utviklingen går rett vei, ligger i prosjektidéene. De viser tydelig at næringslivet i området er utviklingsorientert, og utvikler prosjekter som gir nye produkter og skaper nye markeder. Rørvik Fisk er et meget godt eksempel på dette, og et eksempel som absolutt viser nødvendigheten av ikke å redusere på ressursene til den viktigste utviklingsaktøren i regionen, sier Jørgensen.

I forslag til statsbudsjett er det signalisert reduserte overføringer til regional utvikling. Styrelederen mener at tempoet i omstillingen i Ytre Namdal vil gå ned, dersom bevilgningene reduseres.

– Ikke bare fordi det blir mindre penger til prosjektfinansiering, men også fordi NYN da må kutte ned på sin proaktive virksomhet, altså den delen av driften som bistår næringslivet i prosjektutvikling og -gjennomføring, sier Jørgensen.