Styringsgruppen for Trollfjell Geopark møttes for første gang i Brønnøysund. Styringsgruppen ledes av lekaordfører Per Helge Johansen (nummer tre fra venstre) og består ellers av Marit Dille fra NYN (helt til høyre), Roald Bjøru (Sør-Helgeland regionråd), brønnøyordfører Johnny Hansen, Rita Johansen (Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv), geolog Silje Hatlø Hagen (Brønnøy Kalk) og en representant fra olje selskapet ENI. Kristin Floa (til venstre) skal jobbe med prosjektet for Leka kommune. Audhild Bang Rande (nummer to fra venstre) er prosjektleder. Foto: Anna Bergengren.

Naboer satser steintøft

Sammen med Torghatten og Vegaøyan Verdensarvområde i Nordland, vil Leka etablere Trollfjell Geopark og sikre seg internasjonal status. Lekas unike geologi kan bli en framtidig turismagnet.Fram til juni 2016 skal Leka kommune og Sør-Helgeland regionråd jobbe sammen om å utvikle reiselivsnæringen i de aktuelle kommunene med utgangspunkt i den særegne geologien – som spesielt er synlig på Leka og Torghatten. Prosjektet har et samlet budsjett på 4,6 millioner kroner, som finansieres som et spleiselag mellom Innovasjon Norge i Nord-Trøndelag og Nordland, de to fylkeskommunene og oljeselskapet ENI. trollfjellgeopark-logo

Tredje geopark i Norge
– Med etableringen av Trollfjell Geopark vil vi gjøre Norges nasjonalmonument, Leka, til noe eget og spennende sammen med de andre to samarbeidspartnerne. Dette kan bli den tredje geoparken med UNESCO-status i Norge, og kan gi utviklingsmuligheter for reiselivsnæringen i området, sier lekaordfører Per Helge Johansen til Namdalsavisa.

Han ble nylig utnevnt til leder for styringsgruppen i samarbeidsprosjektet, som nå formelt har igangsatt samarbeidet. Johansen har samme funksjon i Lekas egen reiselivssatsing, som ledes av Kristin Floa. Hun blir også prosjektmedarbeider i geoparksatsingen. NYN IKS sitter i styringsgruppen i begge disse prosjektene.

Som hånd i hanske
– Trollfjell Geopark-prosjektet passer svært godt inn i reiselivssatsingen både i Leka og regionen for øvrig. Geologien står også sentralt i felles reiselivsstrategi for Ytre Namdal, som nå ferdigstilles og som er et styrende dokument også for YN-kommunene og NYNs reiselivssatsing de kommende årene, sier Dille.

Prosjektet Trollfjell Geopark skal ledes av Audhild Bang Rande i Sør-Helgeland regionråd. I tillegg ansettes det prosjektmedarbeidere i hver av de tre deltakerkommunene Leka, Vega og Brønnøy. Sammen skal prosjektgruppen ta fatt på arbeidet med å utarbeide Trollfjell-konseptet med tanke på internasjonal UNESCO-godkjenning og utvikle attraktive aktiviteter og opplevelser basert på regionens unike geologiske fenomener rettet mot ulike målgrupper.

Grunnlag for turismevekst

Den unike geologien på Leka står sentralt både i Trollfjell Geopark og utkast til felles reiselivsstrategi for Ytre Namdal. Foto: Arnfinn Holand.
Den unike geologien på Leka står sentralt både i Trollfjell Geopark og utkast til felles reiselivsstrategi for Ytre Namdal. Foto: Arnfinn Holand.

Sammen med Vegaøyan Verdensarvområde, skal etableringen av geoparken gjøre regionen mer kjent og skal til flere besøkende. Sjelden ser man en tydeligere kobling mellom natur- og kulturhistorie – og i tillegg er hver av destinasjonene internasjonalt kjent for sin unike geologi, heter det i prosjektplanen.

– Leka kan ikke gjøre dette alene. Det må skje i fellesskap i en region basert på geologi og kultur, menneske og natur, sier styringsgruppens leder.