Naboer satser steintøft

Sammen med Torghatten og Vegaøyan Verdensarvområde i Nordland, vil Leka etablere Trollfjell Geopark og sikre seg internasjonal status. Lekas unike geologi kan bli en framtidig turismagnet.Fram til juni 2016 skal Leka kommune og Sør-Helgeland regionråd jobbe sammen om å utvikle reiselivsnæringen i de aktuelle kommunene med utgangspunkt i den særegne geologien – som spesielt er synlig på Leka og Torghatten. Prosjektet har et samlet budsjett på 4,6 millioner kroner, som finansieres som et spleiselag mellom Innovasjon Norge i Nord-Trøndelag og Nordland, de to fylkeskommunene og oljeselskapet ENI. trollfjellgeopark-logo

Tredje geopark i Norge
– Med etableringen av Trollfjell Geopark vil vi gjøre Norges nasjonalmonument, Leka, til noe eget og spennende sammen med de andre to samarbeidspartnerne. Dette kan bli den tredje geoparken med UNESCO-status i Norge, og kan gi utviklingsmuligheter for reiselivsnæringen i området, sier lekaordfører Per Helge Johansen til Namdalsavisa.

Han ble nylig utnevnt til leder for styringsgruppen i samarbeidsprosjektet, som nå formelt har igangsatt samarbeidet. Johansen har samme funksjon i Lekas egen reiselivssatsing, som ledes av Kristin Floa. Hun blir også prosjektmedarbeider i geoparksatsingen. NYN IKS sitter i styringsgruppen i begge disse prosjektene.

Som hånd i hanske
– Trollfjell Geopark-prosjektet passer svært godt inn i reiselivssatsingen både i Leka og regionen for øvrig. Geologien står også sentralt i felles reiselivsstrategi for Ytre Namdal, som nå ferdigstilles og som er et styrende dokument også for YN-kommunene og NYNs reiselivssatsing de kommende årene, sier Dille.

Prosjektet Trollfjell Geopark skal ledes av Audhild Bang Rande i Sør-Helgeland regionråd. I tillegg ansettes det prosjektmedarbeidere i hver av de tre deltakerkommunene Leka, Vega og Brønnøy. Sammen skal prosjektgruppen ta fatt på arbeidet med å utarbeide Trollfjell-konseptet med tanke på internasjonal UNESCO-godkjenning og utvikle attraktive aktiviteter og opplevelser basert på regionens unike geologiske fenomener rettet mot ulike målgrupper.

Grunnlag for turismevekst

Den unike geologien på Leka står sentralt både i Trollfjell Geopark og utkast til felles reiselivsstrategi for Ytre Namdal. Foto: Arnfinn Holand.
Den unike geologien på Leka står sentralt både i Trollfjell Geopark og utkast til felles reiselivsstrategi for Ytre Namdal. Foto: Arnfinn Holand.

Sammen med Vegaøyan Verdensarvområde, skal etableringen av geoparken gjøre regionen mer kjent og skal til flere besøkende. Sjelden ser man en tydeligere kobling mellom natur- og kulturhistorie – og i tillegg er hver av destinasjonene internasjonalt kjent for sin unike geologi, heter det i prosjektplanen.

– Leka kan ikke gjøre dette alene. Det må skje i fellesskap i en region basert på geologi og kultur, menneske og natur, sier styringsgruppens leder.