Fra Canal Digital til lavpris-web

Rørvikselskapet Sincos Software skal de neste månedene teste ut potensialet til sitt lavpris web-konsept. Målet er å erstatte flere av de tapte arbeidsplassene fra Teleperformance AS.For første gang har teknologibedrifter i Ytre Namdal vært samlet. Initiativtaker til bransjemøtet var NYN, som blant annet satte fokus på arbeidet med å erstatte de 55 arbeidsplassene som forsvinner når Teleperformance AS (TP) legger ned sin supporttjeneste for Canal Digital-kunder ved utgangen av 2013.

I kjølvannet av beskjeden mobiliserte de samme aktørene som i sin tid la til rette for TP-etableringen i Rørvik, det såkalte Rørvik-miljøet, til dugnadsprosjektet Rørvik Calling. Målet er å erstatte tapte arbeidsplasser, ved å bruke de lokale aktørenes store kontaktnett og skreddersy løsninger for ny virksomhet.

Lokal aktør tar ballen
– Kompetansen vi har innenfor callsentertjenestene, er interessant for flere av selskapene vi har vært i dialog med. Av ulike årsaker er det ikke aktuelt for de eksterne aktørene å legge virksomhet hit akkurat nå, men de er oppmerksomme på oss og ønsker fortsatt dialog, sier prosjektleder Bjarne Livik i Rørvik Calling.

Med bakgrunn i tjenestene som en av disse aktørene leverer, har Rørvik Calling-prosjektet presentert nye forretnings- og markedsmuligheter for Rørvik-selskapet Sincos Software AS. Selskapet holder til i samme bygg som Teleperformance AS, og har utviklet www.24nettbutikk.no som i dag brukes av rundt 800 kunder landet over. Selskapet dobler i år omsetningen, og har ambisiøse vekstplaner som på sikt kan erstatte flere av de tapte TP-arbeidsplassene.

– Vi regner med å selge 400 nettbutikker neste år. I dag er nettbutikker den eneste foten vi står på. Med å utvide produktspekteret til vanlige nettsider, får vi et større marked – men også flere konkurrenter. Vi ønsker å vokse her på Rørvik. Derfor er det viktig for oss å kunne rekruttere dyktige mennesker, sa daglig leder Robert Zwarg til sine bransjekolleger.

Seks måneders test
NYN har godkjent et halvårig pilotprosjekt på utprøving og testsalg av det nye produktet, websider rettet mot et nasjonalt lavprismarked. Pilotprosjektet skal bidra til å lære opp tre personer rekruttert fra TP, som skal drive salg, etablering, service og vedlikehold av nettsidene og tilleggstjenestene. Det er både Bjarne Livik og daglig leder i NYN, Marit Dille, glade for,

– For NYN er det interessante at Sincos ønsker å utnytte ressursene fra TP til å skape nye og bærekraftige arbeidsplasser framover, noe som er i omstillingsprogrammets egenskap. Selskapets langsiktige mål er at dette pilotprosjektet, sammen med øvrig virksomhet, skal gi grunnlag for ekspansjon og sysselsetting av 30 medarbeidere, sier Dille.

– I likhet med etableringen av Teleperformance i sin tid, er disse utviklingsmulighetene et resultat av gründerånden som finnes i Rørvik-miljøet, og det tette samarbeidet mellom prosjektgruppen, Vikna næringsforening og NYN, mener Livik.

Pilotprosjektet har en kostnadsramme på drøyt 900.000 kroner, hvor NYN bidrar med inntil 50 prosent av kostnadene. Ifølge tilsagnet skal salgsinntekter i prosjektperioden hensyntas i det endelige prosjektregnskapet.

Omsetter for millioner
TIFT (forkortelse for «teknologiintensiv forretningsmessige tjenesteyting») er ett av fire satsingsområder for det regionale utviklingsselskapet NYN IKS. I forkant av bransjesamlinga har NYN gjennomført en kartlegging av 14 bedrifter av svært ulik størrelse. Totalt ble 30 bedrifter invitert til å svare på spørreundersøkelsen.

Bruk av teknologi i tjenesteproduksjonen er vesentlig for alle de 14 bedriftene som har svart. Til sammen sysselsetter disse bedriftene 217 personer. Dersom man ikke regner med de store, Telenor og Gothia, sysselsetter de mindre bedriftene 54 personer.

Anteo650
Norske kunnskapsmiljøer satser både penger og kunnskapsressurser når Terje Sæternes skal bygge et nasjonalt senter for overvåking av oppdrettsanlegg i Ytre Namdal. Foto: Torkil Marsdal Hanssen.

– 10 av bedriften omsatte for 47,3 millioner kroner i 2012. Da er heller ikke Telenor og Gothia regnet med, så TIFT-bedriftene er også en betydelig verdiskaper som er viktig for sysselsettingen i Ytre Namdal, sier prosjektkoordinator Ragnar Sæternes i NYN.

Utvikler tjenester for havbruk
Under TIFT-samlingen på Norveg, presenterte også teknologisatsingen Anteo seg for bransjen. Med utspring i YN-selskapet Moveo, har satser norske kunnskapsmiljøer både penger og kunnskapsressurser på oppbygging av et nasjonalt senter for overvåking av oppdrettsanlegg i Ytre Namdal. På nyåret venter selskapet svar fra Norges forskningsråd på en større FoU-søknad som skal gi oppdrettsnæringen og forvaltningen tidligvarsling om rømmingsfare og lakselusrisiko.

– Vi forventer å kunne levere kommersielle produkter i løpet av første kvartal 2014, sier Terje Sæternes, daglig leder i Anteo.