Ytre Namdal trenger dyktige ledere

En ny runde med lederprogrammet Praktisk ledelse starter opp 14. januar. – En effektiv og god måte å tilegne seg ny kunnskap og erfaring på, sier daglig leder Dagfinn Eriksen i Elcom, som har gjennomført programmet.Det samlingsbaserte lederprogrammet kjøres i regi av Skogmo Industripark og retter seg mot namdalske bedriftsledere og ansatte som har resultatansvar i bedriften. Programmet har fokus på områder som ledelse, strategi og økonomistyring. Høgskolen i Nord-Trøndelag har det faglige ansvaret.

Kunnskap som YN trenger
Framtidskonferansen Ytre Namdal 2023, som ble arrangert av NYN og Sparebank 1 SMN i oktober, avdekket et behov for strategisk lederkompetanse i ytternamdalske bedrifter. Lederprogrammet som starter 14. januar 2014, vil være en mulighet for næringslivsledere i regionen til å skaffe seg viktig kunnskap for framtida. Påmeldingsfristen er 6. desember.

-Tilnærmet prikkskyting. Dette var en effektiv og god måte å tilegne seg ny kunnskap og erfaring på. Å bruke case fra sin egen hverdag i bedriften, blir veldig realistisk, og det treffer godt, sier Dagfinn Eriksen, daglig leder i Elcom, som har gjennomført lederprogrammet.

Daglig leder Dagfinn Eriksen i Elcom AS har gode erfaringer fra lederprogrammet Praktisk ledelse. Marit Dille i utviklingsselskapet NYN mener det er viktig at ytternamdalsk næringsliv utvikler dyktige ledere.
Daglig leder Dagfinn Eriksen i Elcom AS har gode erfaringer fra lederprogrammet Praktisk ledelse. Marit Dille i utviklingsselskapet NYN mener det er viktig at ytternamdalsk næringsliv utvikler dyktige ledere.

De fire samlingene i programmet varer i en-to dager og gjennomføres i utgangspunktet på Grong og Snåsa. Programmets arbeidsform baserer seg på samlinger, nettverksbygging, erfaringsutveksling, teori, case fra egen bedrift og tilgang på veileder. Lederprogrammet tilbyr også mulighet for å avlegge eksamen i form av en oppgave relatert til arbeidsprosessen gjennom programmet. Fullført eksamen gir 10 studiepoeng.

Pris: Totalt kr 14.500 (4 samlinger)
Påmeldingsfrist: 6. desember

Informasjon og påmelding:
Guri Hegge, tel: 40039502.
E-mail: guri@skogmoindustripark.no

Svein Egil Ristad, tel: 90696083
E-mail: svein@skogmoindustripark.no

Tidsplan 2014
Samling 1: 14.-15. januar, 2 hele dager, Heia gjestegård, Grong
Samling 2: 18.-19. februar, 1 ½ dag, Snåsa Hotell, Snåsa
Samling 3: 18.-19. mars, 1 ½ dag, Heia gjestegård, Grong
Samling 4: 29.-30. april, 1 ½ dag, Sted avtales