Seminar om endringer i aksjeloven

Fra 1. juli 2013 ble det innført viktige endringer i aksjelovgivningen, med mål om forenkling for små- og mellomstore selskaper. 15. november kan du få innføring i hva lovendringene betyr for din bedrift.I samarbeid med det regionale bedriftsrådgivingsselskapet Totalkompetanse AS. inviterer Ernst & Young (EY) til seminaret Endringer i aksjeloven i Fellesbygget, Ottersøy, fredag 15. november kl. 0830-1100.

Formålet med endringene i aksjeloven er å forenkle og gjøre den bedre tilpasset små og mellomstore selskaper. Seminaret omfatter blant annet de nye bestemmelsene vedrørende utbytte og krav til kapital, stiftelse av aksjeselskap, samt viktige endringer vedrørende styre og generalforsamling. Dette kan ha strategisk betydning for SMBer.

Målgruppe for seminaret er eiere, daglig ledere, styremedlemmer, økonomiansvarlige, regnskapsførere og andre med interesse. EY har vurdert seminarets faglige innhold til å dekke kravene til obligatorisk etterutdanning for regnskapsførere, revisorer og advokater.

Ved spørsmål og påmelding, kontakt Kine Bjerknes, kine.bjerknes@no.ey.com, tlf: 92 43 67 20. Frist for påmelding er 11. november 2013.