Seminar for leverandører til vindkraft

Er det interessant for din bedrift å levere til vindkraftutbygginger langs Trøndelagskysten? Meld deg på leverandørseminar 10. desember.Windcluster Norway inviterer på vegne av Sarepta Energi til leverandørseminar for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandører til Sareptas forestående vindkraftutbygginger langs Trøndelagskysten.

På seminaret presenterer Sarepta Energi sin anskaffelsesstrategi. Seminaret gir også innsikt i markedsmuligheter samt hva som kreves for å være leverandør til slike prosjekter.

I etterkant av Sareptas leverandørseminar inviterer Windcluster Norway til sitt årlige førjulstreff.
På dette seminaret får deltakerne meget relevant informasjon omkring blant annet Sellihca- energibransjens system for å finne kvalifiserte leverandører. Advokatfirmaet Grette vil snakke om praktisk håndtering av kontraktsrisiko, og Reinertsen vil presentere sine erfaringer som hovedentreprenør på det siste vindkraftprosjektet som er bygd i Norge.

Seminaret holdes på Rica Nidelven Hotell i Trondheim, og det er begrenset antall plasser. Mer info og lenke til påmelding, fnner du til høyre for artikkelen.