Internasjonalt samarbeid kan gi bedre opplæring

Tirsdag 3. desember får ledere i barnehager, grunnskole, videregående skole, kultursektoren og kommuneledelse ekspertenes tips til hvordan internasjonale samarbeidsprogrammer kan styrke lokale skole- og kulturtilbud.I februar og mars 2014 er det frist for å søke midler til europeiske samarbeidsprosjekter for barnehager, skoler og frivillig sektor. Godkjente prosjekter vil være selvfinansierende, og kan bidra til både å bygge kunnskap om internasjonalt samarbeid og utdanne framtidige internasjonalt orienterte arbeidstakere til regionalt næringsliv.

Tirsdag 3. desember kl. 10.00-14.30 inviterer derfor Kari Hestad i Entreprenørskap i skolen i Nærøy til internasjonalt seminar på Val videregående skole. Målgruppe for seminaret er ledere i barnehager, grunnskole, videregående skole, kultursektoren og kommuneledelse i Nærøy, Vikna, Leka og Bindal.

– Tidligere er det avdekket betydelig nysgjerrighet i skole- og kommunesektoren i Ytre Namdal for samarbeid på tvers av landegrensene. Samtidig har mange for liten kunnskap om mulighetene og hvem man kan samarbeide med. Vi inviterer nå eksperter som kan gi skolene og kommunene den nødvendige starthjelpa, sier Kari Hestad.

Val videregående skole har gjennom flere år hatt suksess med internasjonalisering av sine videreående opplæringstilbud. Både hesteelever og akvaelever får tilbud om utenlandsopphold finansiert gjennom EUs samarbeidsprogrammer. Foto: Val vgs.
Val videregående skole har gjennom flere år hatt suksess med internasjonalisering av sine videreående opplæringstilbud. Både hesteelever og akvaelever får tilbud om utenlandsopphold finansiert gjennom EUs samarbeidsprogrammer. Foto: Val vgs.

I forkant av seminaret, har Entreprenørskap i skolen kjørt en idé-workshop for å få fram prosjekttemaer som kan passe med den enkelte skoles læreplaner. 15 representanter deltok på idémyldringa.

– Vi har et mål om å få opp 3-5 søknader om internasjonale prosjekter fra Ytre Namdal og Bindal til vårens søknadsfrister. På seminaret setter vi derfor av tid til at skolene kan drøfte sine prosjektidéer med de tilstedeværende ekspertene, sier Kari Hestad.

Tirsdagens seminar arrangeres i samarbeid med Val FoU, Prosesskompetanse AS og KS. Den internasjonale satsingen støttes av det interkommunale utviklingsselskapet NYN IKS.

– Vi tror workshopen og seminaret kan være et godt insitament til å etablere internasjonale samarbeidsarenaer i skolen, sier daglig leder Marit Dille i NYN.