Gjør opp status etter halvgått

Denne uken gjør styret i NYN IKS opp status for utviklingsarbeidet etter halvgått omstillingsperiode. Samtidig starter styret diskusjonene om NYNs framtid etter 2015.I løpet av sine to første leveår ga det regionale utviklingsselskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) støtte til 66 utviklingsprosjekter i Ytre Namdal. I løpet av årets første seks måneder, ble det gitt støtte til 25 nye prosjekter. Torsdag skal styret i NYN ta stilling til ytterligere fem prosjektsøknader.

– Jeg oppfatter at regionens næringsliv har et stadig sterkere fokus på vekst og utvikling av nye og bedre produkter og tjenester. Pågangen av søknader til NYN er stor, samtidig vet vi at det kjøres både større og mindre utviklingsprosjekter der vi ikke er direkte involvert, sier daglig leder Marit Dille, som i styremøtet også vil få konkrete føringer på hvilke innsatser som skal gjelde for NYN neste år.

Styremedlemmene i det interkommunale utviklingsselskapet møtes imidlertid ved lunsjtider allerede onsdag. Da skal styret gjøre opp status ved halvgått løp for det seksårige omstillingsprogrammet for Ytre Namdal-kommunene.

– I etterkant av programstatusvurderingen, starter styret opp diskusjonen rundt NYNs framtid etter at det formelle omstillingsprogrammet er over ved utgangen av 2015. I høst er det blitt kjørt en intervjurunde blant bedrifter, Ytre Namdal-kommunene og andre utviklingsaktører, for å få disse sitt syn på om det er behov for en aktør som NYN også etter 2015. Styret starter diskusjonen om videreføring nå, på bakgrunn av de svarene vi har fått så langt. Men den endelige konklusjonen vil nok ikke foreligge før i desember, sier Dille.