Bidrar til mer havnesamarbeid i YN

NYN skal bidra til å styrke havnesamarbeidet i Ytre Namdal. Styret setter av inntil 200.000 kroner til å jobbe med saken.Tidligere i år ble en NYN-støttet varestrømsanalyse for Ytre Namdal lagt fram. Denne viste at over 1 million tonn gods transporteres inn og ut av regionen årlig. Dette potensialet danner grunnlag for økt verdiskaping gjennom styrket koordinering og strategiske investeringer i havneinfrastruktur. Det er allerede signalisert ønske om økt samarbeid gjennom en samordning av havnemyndighetene i Ytre Namdal.

– Varstrømsanalysen er et viktig verktøy for tilbydere av logistikktjenester i regionen. Rapporten dokumenterer betydelige volumer og vil et godt grunnlag for å gå i dialog med befraktere og kunder med tanke på å utvikle enda bedre, mer effektive og tilpassede tjenester, sa havnefogd Paul Ingar Dekkerhus til nyn.no i juli.

Styret i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS har nylig godkjent en økonomisk ramme på 200.000 kroner til forprosjektet Havnesamarbeid i Ytre Namdal. Det er NYN selv som eier dette prosjektet, og som har som mål å styrke regionens konkurransekraft og verdiskaping gjennom økt samarbeid, blant annet for å bidra til at større andel av godstrafikken skal over fra bil til båt.

IKT-satsinger
Styret i NYN IKS har samtidig godkjent to forprosjekter innenfor satsingsområdet Teknologiintensiv, forretningsmessig tjenesteyting (TIFT). Mens Leka Regnskap AS skal teste ut bruk av Duett Dialog MinSide, skal Turid Bjørkmann Syatelier gjennomføre forprosjektet Digitalisering av designtjenester. Prosjektet får henholdsvis 49.750 og 89.500 kroner – eller inntil 50 % av totalkostnadene – i støtte fra NYN.