Workshop om tjenestedesign

Innovasjon Norge og Norsk Designråd inviterer til workshop der du kan lære tjenestedesign gjennom AT-ONE metoden, og utvikle bedre tjenester som gir mer fornøyde kunder.80 % av de arbeidsaktive i Norge lever av tjenester, og denne workshopen retter seg både mot bedrifter som produserer varer og tjenester, og profesjonelle designere og arkitekter.

Kursleder Simon Clatworthy har både undervist, forsket og bidratt i innovasjonsprosjekter for næringslivet innenfor tjenesteinnovasjon. Han er en av lederne i Center for Service Innovation (CSI) – Senter for tjenesteinnovasjon, der han har ansvar for temaet “Innovations in customer and brand experiences”. Simon Clatworthy er professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

AT-ONE metoden bruker fem innfallsvinkler som grunnlag for å skape nye eller forbedrede tjenester. Dette er Actors, Touchpoints, Offering, Needs og Experience. Som deltaker vil du lære om tjenesteinnovasjon ved praktisk arbeid i grupper. Metoden er spesielt godt egnet i tidlige faser av et tjenesteinnovasjonsprosjekt.

Tid: 13. november, kl 0930 – 1700
Sted: VIP-senteret, Neptunvn. 6, Verdal
Deltakeravgift: 1500,- per person. 20 % rabatt fra og med andre deltaker
Påmeldingsfrist: 1. november