Lever farlig tross stort potensiale

– Det ligger godt til rette for videre vekst i Ytre Namdal. Men regionen lever farlig, mener BI-professor Torger Reve.På strategikonferansen Ytre Namdal 2023 i regi av NYN og Sparebank 1 SMN, fikk nærmere 90 deltakere presentert toppstrategens analyse av framtidsutsiktene for den nordtrønderske regionen med det kanskje aller største vekstpotensialet.

– Ytre Namdal har mye å bygge videre på. Regionen er uløselig knyttet til havet, til fiskeri, havbruk og maritim sektor. Dere er en oppdrettsregion av dimensjoner, med naturressurser så det holder. Jeg er imponert over det dere gjør, og jeg tror dere har kystens næringsiver. Samtidig lever dere farlig. Lakseoppdrett er bra, men det er stor risiko i næringa – blant annet lakselus. Samtidig har ikke fiskeriet hatt samme utvikling, og tradisjonell industri forsvinner. Det andre beinet, den administrative tjenesteytinga, er det lett å flytte her i fra, oppsummerte Torger Reve.

Han pekte på at mye ligger til rette for at Ytre Namdal kan få vekst framover. Havbruk og sjømatnæringa er en tydelig motor i regionen, er internasjonal og har et voldsomt potensiale. Tjenesteproduksjonen knyttet til Telenor Mobil er en komplementær næring.

– Men Ytre Namdal har ikke noe forsknings- og utdanningsmiljø av betydning, lite eierkapital og små kommuner med dårlig økonomi, sa Reve som peker på kunnskap og teknologi som de viktigste driverne for vekst.

Han rådet forsamlingen av beslutningstakere i ytternamdalsk næringsliv til å legge slagplanen nå, i gode tider:

– Det må utvikles en marin næringsklynge. Fiskeri og havbruk har i dag få sterke klynger, og regionen mangler de toneangivende, internasjonale kompetansebedriftene. Det er en utfordring at disse blå næringene ikke er kompetansevinnerne i dag, sa Reve. TorgerReve

Godt mottatt
Strategikonferansen skapte stor entusiasme og engasjement hos deltakerne. Konferansen viste stor utviklingsiver og høye ambisjoner fra næringslivet, ikke minst i forhold til økt fokus på samarbeid og felles strategiutvikling for å sikre kunnskap og personell.

Arrangørene er fornøyd med både oppslutning og engasjementet fra næringslivet.

– Vi oppfatter at denne konferansen har gitt oss et mandat til å jobbe videre for å utvikle tydeligere vekststrategier, og kommer til å invitere næringslivet og kommunene til å legge slagplaner for Ytre Namdal de neste årene, sier daglig leder Marit Dille i NYN.

Du kan laste ned presentasjonene fra foredragsholderne her:
Torger Reve, BI – Gode strategiske valg for næringsutvikling i Ytre Namdal
Eli Arnstad, Sparebank 1 SMN – Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal
Trond Williksen, Aqua-Group – Kriterier for utvikling av et sterkt lokalt næringsliv
Per Erik Dalen, Ålesund Kunnskapspark – Fremtiden ligger i havrommet
John Uthus, NHO – Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal