Kurs for naturbasert reiseliv

Trøndelag Reiseliv og Innovasjon Norge skal kjøre en kursserie på tre kurs for aktører innen naturbasert reiseliv. Kursene er en del av Innovasjon Norges egen kursserie, men vil være noe utvidet.Det er begrenset antall plasser og arrangørene har satt et tak på 20 bedrifter for å sikre best mulig oppfølging. «Først til mølla»-prinsippet gjelder for å sikre seg plass, så interesserte bør melde seg snarest for å sikre deg plass. Endelig påmeldingsfrist 1. november 2013.

Målet med hele kursrekken er å profesjonalisere aktørene, samt at hver aktør skal ha minst ett produkt ferdig pakket og priset når kursene er gjennomført.

Sted for kursene vil bli bestemt senere, men alle kursene vil bli avholdt på forskjellig sted. Kursene er noe utvidet i forhold til standardkursene til Innovasjon Norge som varer fra lunsj til lunsj.

3. – 4. desember 2013: Kurs i Opplevelsesdesign og bærekraft. Egen bedrift og produkt i fokus.

30. – 31. januar 2014: Markedskunnskap og kurs i internasjonal markedsføring. Markedet i fokus.

3. – 4. mars 2014: Pakking, salg og distribusjon. Vi konkretiserer arbeidet. Produktene settes sammen, prises og distribusjon bestemmes.

24. mars 2014: Siste samling med presentasjon av ferdige produkter.

Prisen for hele kursrekken er kun kr. 5.500,-. inkl. overnatting og bespisning. Den lave prisen er mulig på grunn av at Innovasjon Norge dekker store deler av kompetansedelen. Reise t/r og egen tid må dekkes av den enkelte.

Deltakerne vil også få oppfølging mellom kursene, samt mulighet til å «teste» sin produktpakke på Norwegian Travel Workshop 2014 og eventuelt andre egnede arenaer.
Hvis mulig, vil enkelte aktører også få tilbud om å delta på visnings-/presseturer med fokus på naturbasert reiseliv.

Skulle du ønske mer informasjon eller ønsker å melde deg på kursene, ta kontakt med Line R. Samuelsen på tlf. 73 84 24 44 eller e-post: line@trondelag.com.