Internasjonal markedsføring

Retter du deg mot et internasjonalt turistmarked? Da kan kurset Internasjonal markedsføring være noe for deg. Men kjapp deg, påmeldingsfristen går ut i morgen.Kurset Internasjonal markedsføring arrangeres i Stjørdal av Trøndelag Reiseliv 13.-14. november som en lunsj–lunsj samling med felles middag og opplevelse på kvelden. Totalpris er 1.500 kroner. I tillegg kommer reiseutgifter og egen arbeidstid.

Internasjonal Markedsføring er et kursprogram som skal bidra til å gi deltagerne økt kunnskap om de viktigste markedsforholdene og de ulike segmenter i det internasjonale ferie- og fritidsmarkedet, og fremme strategisk tenkning og gi praktiske verktøy for en målrettet markedsplanlegging.

Kurset vil gi en systematisk oversikt og innsikt i internasjonalt markedsarbeid og deltagerne vil få kjennskap til ulike forhold som kan ha betydning for norske reiselivsaktører i internasjonale markeder. Den internasjonale vinklingen bringer med seg nye arbeidsbetingelser og måter å jobbe på, men fortsatt er det viktig med en grunnleggende markedsorientering og evne til å analysere og planlegge. HurtigrutaNsundet

Programmet skal sette deltagerne i stand til å iverksette konkrete tiltak i egen virksomhet, herunder utvikle en enkel markedsstrategi-/markedsplan for sin bedrift.

Kurset vil ha en praktisk tilnærming der konkrete eksempler og case fra reiselivet og deltagernes egne utfordringer trekkes inn i undervisningen, og som grunnlag for gruppearbeid og diskusjoner.

Det vil også bli gjennomført en oppfølgingstime med hver aktør i etterkant av kurset. Dette avtales i løpet av kurset.

Påmelding til:
Trøndelag Reiseliv AS

Line R. Samuelsen, line@trondelag.com
Markeds- og Produktkoordinator
Tlf: +47 73842444
Mobil: +47 92246956
Faks: +47 73842450
Fjordgata 21, N-7010 Trondheim

Sted:
Quality Airport Hotel Værnes (Stjørdal sentrum)
Arrangør:
Trøndelag Reiseliv