Et hav av opplevelser

For første gang får Ytre Namdal sin egen, regionale reiselivsstrategi. Fram til 20. november kan du gi dine innspill. Last ned høringsutkastet her.En konkurransefortrinnsanalyse konkluderte i 2009 med at Ytre Namdal burde gjøre mer av det regionen var god på – havbruk, fiskeri og maritim virksomhet. Samtidig pekte ekspertene på reiseliv- og opplevelsesnæring som mulig framtidig konkurransefortrinn for Ytre Namdal. NYN har hatt reiseliv som ett av fire satsingsområder siden 2010. I dag presenterte reiselivskoordinator Renate Strand (NYN) og styringsgruppens leder, nærøyordfører Steinar Aspli, høringsutkastet for pressen.

Har riktige verktøy
– Vi er alle enige om at reiseliv har stort potensial i Ytre Namdal. Med reiselivsstrategien kan vi finne retningen for utviklingen av reiselivet innenfor rammene av reiselivsstrategiene i Trøndelag og nasjonalt, og finne vår plass i de nasjonale og regionale strategiene som stiller krav til effektiv organisering. Her er det viktig at Ytre Namdal har en sterk stemme, sier Aspli.

Regional reiselivsstrategi for Ytre Namdal konkretiserer regionens styrker i reiselivssammenheng, og peker samtidig på de viktigste utfordringene for å utløse næringas potensiale som vekstskaper fram mot 2020. Hovedstrategien er at Ytre Namdal skal utvikle, markedsføre og selge helhetlige, bærekraftige og unike opplevelser tuftet på identitet og historie, basert på «Historiske Trøndelag» og «Fiske, friluftsliv og fellesskap». Det betyr i klartekst at Ytre Namdal skal ta i bruk og utnytte all den markeds-, profilerings- og salgshjelp regionen kan få gjennom Visit Namdalen, Trøndelag Reiseliv og Visit Norge.

Best på fiske, friluftsliv og fellesskap
Reiselivskoordinator Renate Strand har det siste halvannet året jobbet tett opp mot reiselivsaktørene i Ytre Namdal. I høringsdokumentet presenterer hun ambisiøse mål for reiselivet.

– Ytre Namdal skal bli en foretrukket destinasjon for fiske både nasjonalt og internasjonalt, og tilby varierte og spennende natur- og kulturopplevelser knyttet til regionens historiske kulturarv og geologi. Vi skal bli best på «fiske, friluftsliv og fellesskap» målt i prosentvis vekst i antall overnattinger, sier hun. Fram mot 2020 skal regionens reiselivs- og opplevelsesnæring utvikles gjennom satsing på samarbeid og organisering, infrastruktur, opplevelser samt salg og marked.

Peker på Norveg
Fram til 20. november har kommuner, reiselivsaktører og andre anledning til å gi sine innspill til regional reiselivsstrategi for Ytre Namdal. Blant annet må aktørene ta stilling til den foreslåtte organiseringen av den kommende reiselivssatsinga, hvor det foreslås at det opprettes et helårlig turistkontor i tilknytning til Norveg.

– Fra NYNs side opplever vi stort engasjement rundt reiselivsnæringa, og stort trykk i forhold til å utvikle både enkeltbedrifter, attraksjoner og det regionale samarbeidet. Jeg forventer debatt rundt høringsutkastet, og er sikker på at den endelige strategien blir et godt utgangspunkt for NYNs strategiske virkemiddelbruk de neste årene, sier daglig leder Marit Dille i NYN.