Destinasjonsselskapet Visit Namdalen etablert

1. oktober ble destinasjonsselskapet Visit Namdalen SA endelig etablert. Etter å ha forsøkt i flere år, har reiselivsnæringa i hele Namdalen fått en formalisert organisering.Reiselivsaktører fra hele Namdalen står bak Visit Namdalen SA, med god støtte fra regionråd, kommuner, Nord Trøndelag fylkeskommune og Trøndelag Reiseliv.

Selskapets hovedoppgave i den første perioden vil være å få etablert selskapet Visit Namdalen SA og jobbe med
1) mobilisering blant reiselivsaktørene gjennom avtaletegning,
2) å få på plass en felles nettportal med booking for Namdalen (som forøvrig gjøres i nært samarbeid med Trøndelag Reiseliv og Visit Norway),
3) produktutvikling og
4) merkevarebygging knyttet til det valgte merkevarekonseptet FISKE, FRILUFTSLIV, FELLESKAP.

Bente Snildal er engasjert som reiselivsdirektør i 50 % stilling mens Grong Fritid v/Kristian Nesser jobber med utvikling av nettportal med booking for Namdalen.

Styret i Visit Namdalen SA består av: Tone Fornes, Renate Strand, Trygve Ebbing.