Styremøte i NYN 11. september

Styret i NYN IKS samles 11. september 2013. Her ser du møtets agenda.Agenda styremøte Åre 11.09.13:

Godkjenning av referat fra siste styremøte
Orientering fra daglig leder
Reiselivsstrategi Ytre Namdal, orientering
Forstudie «videreføring av NYN» etter programmets avslutning, orientering
Halvårsrapport NYN 2013, orientering
Resultatregnskap 30.06.13
Behandling av prosjektsøknader
Sagaøya Turistseter AS
Eventuelt