Reve heier på YN

Professor Torger Reve skryter av havbruksregionen Ytre Namdal. Tirsdag deltar toppstrategen på konferansen Ytre Namdal 2023 på Norveg.Tirsdag 1. oktober inviterer NYN og Sparebank 1 SMN næringslivet i Ytre Namdal til å se 10 år framover. Temaet er strategi og hvordan man sikrer fortsatt vekst og utvikling. Til konferansen kommer også professor Torger Reve, nasjonalt anerkjent ekspert på strategi og industriell konkurranseevne.

– Jeg heier på spesialisering. Man trenger ikke alltid finne opp noe nytt for å skape vekst og utvikling. Derfor skryter jeg alt jeg kan av Ytre Namdal, som er blitt kjempegode på lakseoppdrett. Nå handler om å bli enda bedre på det regionen allerede er god på, som havbruk, mener Reve.

Han mener videre vekst i næringslivet er kunnskapsavhengig. Det gjelder også for Ytre Namdal.

– Hovedbudskapet mitt er alltid det kunnskapsbaserte Norge. For Ytre Namdal vil teknologi- og markedskunnskap være nøklene til økt produksjon. Med en sterk og dyktig havbruksnæring, og nærhet til teknologihovedstaden Trondheim, bør regionen ha gode forutsetninger for å utvikle kunnskapsbedrifter. Dessuten vil en kunnskapssatsing være avgjørende i en stadig hardere kamp om ungdommen, samtidig som bedrifter og kommunene må jobbe sammen for å gjøre regionen attraktiv, sier Reve.

I tillegg til Torger Reve, er konsernsjef Trond Williksen i Aqua Group, direktør Per Erik Dalen i Ålesund Kunnskapspark blant innlederne på næringskonferansen. Arrangørene NYN og Sparebank 1 SMN har i forkant av konferansen invitert 140 næringslivsfolk til å svare på en kartlegging av hvordan bedriftene i regionen jobber for å skape videre vekst. Selv om Reve er tilhenger av spesialisering og industrialisering, mener han det er viktig å tenke også på bredden i næringslivet – og liker at arrangørene involverer så mange bedrifter i strategitenkingen.

– Det er selvfølgelig en fare knyttet til å bli voldsomt stor på ett område, regionen kan bli sårbar. Derfor er det viktig å finne gode løsninger på hvordan man kan utvikle et robust næringsliv rundt hovednæringene, sier Reve.