Næringslivet vil mer enn noen gang

I løpet av første halvår 2013 har det regionale utviklingsselskapet NYN gitt grønt lys til hele 25 utviklingsprosjekter i ytternamdalske bedrifter. – Utviklingsiveren i det regionale næringslivet har aldri vært større, sier daglig leder Marit Dille.I løpet av sine to første leveår ga det regionale utviklingsselskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) støtte til 66 utviklingsprosjekter i Ytre Namdal. Bare i årets første seks måneder, er det gitt støtte til 25 nye prosjekter, viser NYNs halvårsrapport.

Prosjektene representerer en samlet utviklingsinnsats på 4,4 millioner kroner. NYN har støttet enkeltprosjektene med fra 10.000 til 300.000 kroner. Til sammen bidrar NYN med 1,75 millioner prosjektkroner. Innsatsen fra næringslivet selv er beregnet til 2,65 millioner. Antall prosjektsøknader til NYN har aldri vært større. 600_namdal_konferanse

– Jeg oppfatter at regionens næringsliv har et stadig sterkere fokus på vekst og utvikling av nye og bedre produkter og tjenester. I tillegg til at pågangen av søknader til NYN er større enn noen gang, vet vi at det kjøres både større og mindre utviklingsprosjekter der vi ikke er direkte involvert. Det skal bli spennende å høre næringslivet fremme sine ambisjoner på den regionale næringskonferansen på Norveg onsdag 1. oktober, sier daglig leder Marit Dille.

NYN står sammen med SpareBank 1 SMN som arrangør av konferansen «Ytre Namdal 2023» – hvor blikket rettes mot næringslivets ambisjoner 10 år fram i tid. Foredragsholdere er blant annet professor Torger Reve og konsernsjef Trond Williksen i Aqua-Group.

Med bakgrunn i den ytternamdalske utviklingsaktiviteten som dokumenteres halvårsrapporten til NYN, skorter det i alle fall ikke på vekstambisjoner innenfor regionens fire satsingsområder:

Marin sektor: Totalt 10 prosjekter med et samlet omfang på 1,9 millioner kroner. 3 kompetanseprosjekter og 7 bedriftsutviklingsprosjekter. NYN har støttet prosjektene med til sammen 625.000 kroner.

Maritim sektor: Totalt 3 kompetanseprosjekter med et samlet omfang på 309.000 kroner. NYN har bidratt med 145.000 kroner.

Teknologiintensiv, forretningsmessig tjenesteyting (TIFT): Totalt fire prosjekter med et samlet budsjett på 1,4 millioner kroner. Tre av prosjektene er bedriftsutviklingsprosjekter. NYN har støttet prosjektene med 592.000 kroner.

Reiseliv: Totalt seks prosjekter med et samlet budsjett på 697.000 kroner. To av prosjektene er kompetanseprosjekter, de øvrige er bedriftsutviklingsprosjekter. NYN har støttet prosjektene med til sammen 289.000 kroner.