Hva tror du om YN i 2023?

I forbindelse med utviklingskonferansen på Norveg 1. oktober, oppfordrer NYN og SpareBank 1 SMN ressurspersoner i Ytre Namdal til å se inn i glasskula: Hva tror du om Ytre Namdal i 2023? Svar før 15. september og vinn en iPad mini.Nyskaping og utvikling Ytre Namdal arrangerer i samarbeid med SpareBank 1 SMN konferanse på Norveg 1. oktober. Det vil bli sendt ut egen invitasjon til konferansen om noen dager. Vi setter strategi og utvikling på dagsorden, og inviterer til en dag hvor vi veksler mellom bidrag fra interessante foredragsholdere samt diskusjon og meningsutveksling gjennom cafèdialog.

Utviklingen i Ytre Namdal er avhengig av lokale ressurspersoner som deg. Vi håper derfor at du tar deg tid til å svare på noen spørsmål. Dine innspill vil bli lagt til grunn for budskapet til innlederne på konferansen, og gi oss et inntrykk av næringslivets ambisjoner for framtiden. 600_namdal_konferanse

Klikk her for å svare på undersøkelsen før 15. september
Takk for at du tar deg tid til å svare. Dine svar blir behandlet konfidensielt.
Det blir trekning av en iPad mini blant de som svarer.

Foredragsholdere på konferansen er:
– Torger Reve, professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI
– Per Erik Dalen, administrerende direktør i Ålesund Kunnskapspark AS
– Trond Williksen, konsernsjef i AKVA group ASA
– Ivar Sandneseng, gründer i Mekon AS
– Merethe Storødegård, regiondirektør NHO Trøndelag
– Eli Arnstad, konsernbanksjef i SpareBank 1 SMN