Eget gründerfond i NT

Kolvereid-baserte Ss-Invest AS er med i det nyetablerte Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag AS, som skal styrke oppstartbedrifter.Nord-Trøndelag fylkeskommune har lagt 5 millioner i potten. De øvrige innovasjonsmiljøene og private investorene med erfaring på hva som må til for å lykkes med gründervirksomhet, bidrar med ytterligere 3 millioner kroner. Flere vil bli invitert med inn i gründerfondet.

– Målet er å tilføre kapital og kompetanse til oppstartbedrifter med vekstpotensial, sier Terje Sørvik, fylkesråd for regional utvikling til ntfk.no.

Målsetningen er en kapital på minst 10 millioner kroner før det settes i drift.

– Vi er veldig fornøyd med at private investorer går inn i fondet, og har godt håp om å ha den resterende kapitalen på plass i løpet av høsten. Over tid har vi en ambisjon på 20 millioner kroner, men det krever at flere investorer blir med, sier Terje Sørvik.

Et slikt tidligfasefond har vært etterlyst av innovasjonsmiljøer i lang tid. Profilen på fondet vil være mot relativt nystartede bedrifter med en god forretningside, gjerne med et internasjonalt potensial og som har tett kontakt med FoU-miljøer. Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag vil være en aktiv eier, som vil kreve styreplass i de selskapene som det investeres i. Typiske levebrødsbedrifter med lokalt marked og uten vekstambisjoner, vil ikke bli prioritert.