Vi er der viktige beslutninger tas

Ytre Namdal deltar med en rekordstor delegasjon på Aqua Nor 2013. – Viktig at vi framstår som en helhetlig sjømatregion der bransjens sentrale beslutningstakere er samlet, sier daglig leder Marit Dille i NYN.Trøndelag står i dag for om lag 25 prosent av den samlede sjømatproduksjonen i Norge. Neste år vil Trøndelag alene produsere mer sjømat enn det samlede volumet av kjøttproduksjonen i Norge. På verdens største havbruksmesse Aqua Nor 2013, som denne uka arrangeres i Trondheim, dekker Trøndelags stand hele 300 kvadratmeter og rommer 50 utstillere. 35 av disse står under Namdal Aqua-fanen, den felles profileringen av Ytre Namdal-regionen.

– Aqua Nor er først og fremst en viktig møteplass for både den norske og internasjonale sjømatnæringa. Her er alle de sentrale beslutningstakerne. Derfor er det viktig at Ytre Namdal er godt representert, og at vi framstår som en enhetlig region, sier daglig leder Marit Dille i NYN IKS.

NYN har som regionalt utviklingsselskapet bidratt til at Namdal Aqua-delegasjonen på årets Aqua Nor-messe er den største noen sinne. Marin og maritim koordinator i NYN, Ragnar Sæternes, rapporterer at det gjennom hele messa så langt har vært jevnt godt besøk på standen.

– I løpet av de første dagene har både næringas egne folk og forskningsmiljøene vist stor interesse for de ytternamdalske aktørene. Ikke minst har Sikkerhetssenteret Rørviks simulator trukket folk til standen, sier Sæternes.

Mer attraktiv enn noen gang
Han mener Namdal Aqua-standen klarer å vise mangfoldet i sjømatregionen Ytre Namdal. Utstillerne bidrar til å synliggjøre regionen som attraktiv og framtidsrettet, og YN-bedriftene går høyt ut på banen for å rekruttere både folk og kunnskap til Ytre Namdal.

– Ytternamdalske sjømatbedrifter har aldri vært så attraktive som nå, og opplever stort trykk fra en rekke aktører som ønsker samarbeid i vår region. Bare på messas to første dager, ble det gjennomført tre møter med tunge forskningsmiljøer som inviterer til nye forskningssamarbeid, Sæternes.

Både kystminister Lisbeth Berg-Hansen og fylkesråd Terje Sørvik, som åpnet Trøndelagsstanden på Aqua Nor 2013, lot seg imponere av Namdal Aqua-standen.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen lot seg imponere av Namdal Aqua. Foto: Torkil Marsdal Hanssen.
Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen lot seg imponere av Namdal Aqua. Foto: Torkil Marsdal Hanssen.

– Helt fenomenalt. At en så stor del av utstillerne på Trøndelagsstanden kommer fra Ytre Namdal, er en styrke for regionen. Det viser også det store trykket og utviklingsiveren til havbruksbedriftene i regionen, sier fylkesråden.

Dette er Aqua Nor
Aqua Nor er verdens største havbruksmesse, og har de siste årene samlet 15-20.000 besøkende fra mer enn 50 nasjoner. 400 utstillere representerer over 600 produsenter og leverandører fra hele verden, som byr på nyheter fra forskning, teknologi, fôr, fiskehelse, kvalitetskontroll, utdannelse, fiskesortering, utstyr, lagring, finansiering, oppdrettersamarbeid, foredling, emballering, miljøsikring og distribusjon.