Temaseminar om innovasjon og design i marin industri

Norsk Designråd, Abelia og Innovasjon Norge inviterer til en formiddag om innovasjon og verdiskaping i norsk sjømat- og marin industri, under AquaNor i Trondheim onsdag 14. august.Det finnes få internasjonale «premium brands» innen sjømat, selv om Norge burde ha alle forutsetninger for å ta føringen. Til formiddagsseminaret kommer foredragsholdere som har fokus på sjømat, innovasjon og design for å inspirere til nytenkning og debatt.

Norge er verdens nest største eksportør av sjømat, men 95 prosent av eksporten er ren råvareeksport. Store deler av verdiskapingen foregår dermed utenfor landets grenser. Det ligger et stort potensiale for videreutvikling i sjømatindustrien innen produktdifferensiering og merkevarebygging. Et samarbeid med kreative næringer kan være en viktig faktor for suksess. Gull-NM-sjømat

Seminaret arrangeres under Aqua Nor og målgruppen er aktører fra sjømatnæringen, leverandørindustrien, forskningsmiljø, virkemiddelapparatet og kreative næringer.

STED: Trondheim Spektrum (Aqua Nor), møterom M8, Klostergata 90 i Trondheim
TID: Onsdag 14. august 2013, fra kl. 09.00 til 12.00
PRIS: Arrangementet er gratis.