Spør digitale tjenesteleverandører

NYN skaffer seg nå oversikt over bedrifter i Ytre Namdal som bruker IKT og digitale verktøy for å levere sine tjenester. Undersøkelsen skal avdekke vekstambisjonene og hva som må til for å nå dem.Det regionale utviklingsselskapet har såkalt teknologiintensiv, forretningsmessig tjenesteyting – forkortet til TIFT – som ett av sine satsingsområder. Innen utgangen av 2015 er målet å skape 100 nye arbeidsplasser gjennom nettverksbygging og utvikling av regionens fagmiljø, og etablering og utvikling av virksomheter.

Ber bedrifter ta kontakt
– NYN ønsker å få oversikt over bedrifter i Ytre Namdal som benytter IKT eller andre teknologiske løsninger for å levere tjenester til andre næringslivsaktører. Ikke minst finner vi en rekke slike leverandører til marin og maritim sektor. Gjennom en spørreundersøkelse håper vi å finne ut hvilke ambisjoner og vekstpotensial disse bedriftene har og hva bedriftene eventuelt trenger hjelp til for å utløse sine potensialer, sier prosjektkoordinator Ragnar Sæternes i NYN IKS.

Prosjektkoordinator Ragnar Sæternes, NYN IKS.
Prosjektkoordinator Ragnar Sæternes, NYN IKS.

Vikna Næringsforening bistår NYN IKS i selve kartleggingsarbeidet. Spørreundersøkelsen vil bli distribuert på epost. Noen utvalgte bedrifter vil også bli oppsøkt. Allerede er et 20-talls bedrifter identifisert.

– Vi ønsker gjennom denne kartleggingen å gå så bredt ut som mulig. Det kan være at flere bedrifter enn de vi har oversikt over i dag, definerer seg som TIFT-bedrift. Vi oppfordrer derfor alle som bruker digitale verktøy i sin tjenesteproduksjon om å ta kontakt, sier Ragnar Sæternes.

Nettverk og kompetanse
Resultatene fra kartleggingen ønsker NYN å bruke til å utforme tiltak som kan bidra til økt verdiskaping og sysselsetting innenfor bransjen i Ytre Namdal.

– Kanskje kan vi skreddersy møteplasser for bedrifter som kan utvikle bedre eller nye tjenester sammen, eller som gjennom samarbeid kan løse større og mer kompliserte oppdrag. Et annet resultat kan være at NYN kan bistå med seminarer og kurs for å gi bedriftene den kompetansen de ser de trenger for å utvikle seg videre, sier Sæternes.

For mer informasjon, kontakt prosjektkoordinator Ragnar Sæternes, mob. 9133 0115, epost: ragnar@nyn.no.