Mer fornøyde gjester betaler mer

Inntil 20 bedrifter kan i september få ekspertråd om hvordan reiselivstilbudet kan bli mer innbringende: Begeistrede gjester betaler gjerne mer!Inntil 20 reiselivsbedrifter og -aktører fra Ytre Namdal og Bindal får plass på Trøndelag Reiseliv AS sitt kurs i Opplevelsesproduksjon, som arrangeres på Leka Brygge 26.-27. september. Kurset går fra lunsj til lunsj, og ledes av Pål Knutsson Medhus og Hans Holmengen fra MIMIR AS – begge er godkjente eksperter på opplevelsesindustri.

– Reiseliv er blitt et viktig satsingsområde for Ytre Namdal. Å utvikle eksisterende og nye opplevelser som kan begeistre de som besøker regionen, vil gi enkeltbedriftene flere gjester og bedre lønnsomhet, og gi regionen gode tilbud som bidrar til positiv utvikling av reiselivsnæringen, sier Kristin Floa, prosjektleder for reiselivssatsinga i Leka kommune.

Flere tilbydere av opplevelser har de siste årene erfart hvordan systematisk arbeid kan øke turistens betalingsvilje, forlenge sesongen og øke markedet. Målet med kurset i september er å bistå deltakerne med å utvikle meningsfulle opplevelser som begeistrer gjesten og gir økt lønnsomhet for verten. Kurset har en praktisk tilnærming og retter fokus på:

  • Innføring i opplevelsesøkonomien
  • Hva påvirker etterspørselen etter opplevelser?
  • Sammenhenger i opplevelsesproduksjonen
  • Opplevelsesgrinda: 24 spørsmål på vei fra idé til meningsfull opplevelse

I tillegg gir kurset gode tips til hvordan aktører kan utnytte fysiske omgivelser, samhandling og kultur som virkemidler i utviklingen av sine opplevelsestilbud. Kurset er skreddersydd for små- og mellomstore reiselivsbedrifter, og fungerer spesielt godt dersom flere aktører fra samme destinasjon deltar.

– Vi håper derfor at så mange tilbydere av opplevelser i Ytre Namdal og Bindal som mulig melder seg på, slik at vi kan jobbe med konkrete lokale problemstillinger og forhåpentligvis etablere nettverk og samarbeid som kan utvikles videre etter kurset, sier Floa.

Kurset er en del av Innovasjon Norges kompetanseprogram for reiselivet, og koster derfor bare 1.500 kroner per person. Trøndelag Reiseliv AS har det praktiske ansvaret. Send din påmelding med navn, bedrift, mobilnummer og fakturaadresse på epost til line@trondelag.com innen 29. august.

Har du spørsmål om kurset, kontakt Line R. Samuelsen på 922 46 956.