Lyser ut 30 forskningsmillioner

Regionalt forskningsfond Midt-Norge (RFFMN) deler i høst ut inntil 30 millioner FoU-kroner, og ønsker søknader fra både offentlig sektor og næringsrettede områder.RFFMN åpner for støtte til forskningsprosjekter innenfor en lang rekke tematisk områder, og både bedrifter og det offentlige kan søke. Mer informasjon om generelle føringer og vurderinger for 2013 kan du lese i oppdatert versjon av fondets handlingsplan, som du finner her.

Nytt i denne utlysningen er Brukerstyrt regional innovasjonsarena (BRIA), der aktører som ikke tematisk tilhører noen av fondets innsatsområder kan søke om regional kvalifiseringsstøtte. Målet for RFF Midt-Norges BRIA-ordning er å mobilisere små og mellomstore bedrifter til innovasjonsprosjekter med stort potensial for bærekraftig verdiskaping og med internasjonalt markedspotensial.

Små og mellomstore bedrifter innen maritim sektor, fornybar energi og miljøteknologi, kan i høst også søke regionale bedriftsprosjekter.

Følgende rammer og tidsfriste er satt:

  • Regionale bedriftsprosjekter har søknadsfrist 16. oktober: 5 millioner kroner er satt av innenfor maritim sektor, 4 millioner til fornybar energi og miljøteknologi
  • Kvalifiseringsstøtte næringsliv har søknadsfrist 16. oktober: 7 millioner kroner er satt av til prosjekter innenfor områdene maritim, marin, fornybar energi og miljøteknologi, olje og gass, grønn mat og blå mat
  • Brukerstyrt regional innovasjonsarena (BRIA) har søknadsfrist 4. september. 5 millioner kroner gjøres tilgjengelig gjennom ordningen kvalifiseringsstøtte.
  • Prosjekter innen innovasjon i offentlig sektor har søknadsfrist 4. september: 7 millioner kroner er satt av til regionale, offentlig prosjekter mens 2 millioner kroner er satt av til kvalifiseringsstøtte.

Fullstendig oversikt over tematikk, krav og kriterier finner du her.

RFF Midt-Norge deltar i tillegg på to fellesutlysninger med midler fra den såkalte 15%-potten. Satsingene retter seg mot bedrifter og temaene er blå-grønn bioteknologi, og vann- og avløpssektoren. Søknadsfristen er 2. oktober, og du finner mer om disse utlysningen her.