Lederprogram starter i oktober

Lederprogrammet Praktisk ledelse starter igjen i oktober. Passer for alle bedriftsledere og ansatte med resultatansvar i bedriften. Påmeldingsfrist er 9. september.Det samlingsbaserte lederprogrammet i regi av Skogmo Industriprak og HiNT starter opp igjen i oktober, med bedriftsledere og ansatte med resultatansvar som målgruppe.

Fagansvarlig: HINT
Sted: Grong/Snåsa
Start: 15. oktober, 4 samlinger, 1
2 dager
Tema: Ledelse, strategi, økonomistyring
Arbeidsform: Samlingsbasert, nettverksbygging, erfaringsutveksling, teori, case fra egen bedrift. Tilbud om eksamen, i form av en oppgave relatert til arbeidsprosessen gjennom programmet. Fullført eksamen gir 10 studiepoeng.
Pris: Totalt kr 14.500 (4 samlinger)

Påmeldingsfrist: 9. september 2013

Informasjon og påmelding:

Guri Hegge, tel: 40039502.
E-mail: guri@skogmoindustripark.no

Svein Egil Ristad, tel: 90696083
E-mail: svein@skogmoindustripark.no