Ytre Namdal kan bli knutepunkt for nordtrøndersk godstransport

Årlig transporteres 1 million tonn gods til og fra ytternamdalske bedrifter. En fersk rapport viser at Nærøysundet kan bli et knutepunkt for godstrafikk for et langt større område enn Ytre Namdal.Logistikkrådgiver Jon L. Gjemble har på oppdrag fra det regionale utviklingsselskapet NYN IKS og logistikkaktører i Ytre Namdal utarbeidet en varestrømsanalyse for Ytre Namdal. Gjemble har undersøkt godsmengden til og fra 31 bedrifter i regionen. Den årlige varestrømmen til og fra disse bedriftene alene utgjør 748.000 tonn. Fordelt på bransjer, fordeler varestrømmen seg slik:

  • Fiskeri og havbruk, inkl. servicebedrifter: 233.125 tonn
  • Jordbruk: 58.750 tonn
  • Skogbruk: 414.250 tonn
  • Mekanisk industri og annen produksjon: 11.500 tonn
  • Service og handel: 30.220 tonn

Betydelige volumer
Tar man med varestrømmen til og fra øvrig næringsliv og offentlige virksomheter, passerer den årlige varestrømmen 1 million tonn.

– Denne analysen er et viktig verktøy for tilbydere av logistikktjenester i regionen. Rapporten dokumenterer betydelige volumer og vil et godt grunnlag for å gå i dialog med befraktere og kunder med tanke på å utvikle enda bedre, mer effektive og tilpassede tjenester, sier havnefogd Paul Ingar Dekkerhus.

De allerede omfattende varestrømmene til og fra Ytre Namdal dokumenterer alene mulighetene for Nærøysundet ved å få større andel av godstrafikken over fra bil til båt.

Åpner nye muligheter
– Konkurrerende logistikknutepunkter befinner seg i dag i Mo i Rana, Mosjøen og Orkanger, etter at containeraktiviteten på Skogn ble lagt ned i januar i år. Gods kan i dag tilføres et knutepunkt i Nærøysundet fra et langt større geografisk område enn bare Ytre Namdal, sier Jon L. Gjemble.

For å etablere en containerterminal i Ytre Namdal, kreves det investeringer i størrelsesorden 100 millioner kroner. Investeringen krever et godsgrunnlag på minst 15.000 containere per år.

Vil ha politikerdialog
Daglig leder i NYN IKS er svært fornøyd med mulighetene som rapporten avdekker.

– Jeg ser denne rapporten i sammenheng med det allerede igangsatte regionale utredningsarbeidet på infrastruktur. Sammen med prosjektleder Jostein Vardehaug vil vi jobbe videre opp mot Kystgruppen med dette temaet, for å få lagt en langsiktig strategi for utvikling av infrastruktur for regionen, sier Dille.