Vil lokke turister fra Russland

Andrea Nogva har vært i St. Petersburg og tatt pulsen på det russiske reiselivsmarkedet. Nå vil hun få russiske reiselivsoperatører til å legge kursen om Ytre Namdal.I St. Petersburg fikk Nogva møte de største turoperatørene som har Norden som sitt marked. Målet med turen var å få økt kunnskap om mulighetene i det russiske markedet og samtidig presentere reiselivet i Ytre Namdalen.

Yngre generasjon
Og mulighetene er gode, forteller Nogva, som gjennom Rørvik Rorbuer er godt kjent med et forholdsvis kravstort russisk marked, med et litt snevert interessefelt, som for eksempel fiske. Nå håper hun å få kontakt med en yngre generasjon russere, som både er betalingsvillige og som vil ha litt mer varierte opplevelser og som i tillegg snakker godt engelsk.

– Det er veldig mange russere som ønsker seg til Norge. Utfordringen kan være å kunne tilby det rette produktet. De fleste vil ha et opplegg, enten det nå dreier seg om guormet-mat eller en annen opplevelse. Da må vi kunne tilby en ferdig pakke, sier Nogva, som for sin egen del ønsker å tilby tjenester gjennom selskapet Yoga Vikna, som er et underselskap av Rørvik Rorbuer.

Yogainteressert
Her har hun allerede i et par år drevet sin store interesse – yoga, med både vanlige yoga-klasser og med ulike tilbud overfor næringslivet. Nogva har utdanning i yoga både fra India og Canada, tilsvarende en norsk mastergrad, med pust og mestring som spesialfelt.

Etter at hun – som hun sjøl sier – ble «lura» heim fra en stilling som yogainstruktør i New Dehli, har hun fundert på hvordan hun kan få brukt sin utdanning og samtidig dyrke sin interesse for yoga. Nå tror hun det kan være mulig gjennom et samarbeid med reiselivet.

Kombinasjon av aktiviteter
– Min utdanning er ikke unik, men plasseringen er det. Ingen forventer å finne annet enn rorbuer og fiske her ute. Ved å sette sammen kombinasjoner av ulike aktiviteter kan det være mulig å lokke flere turister hit, også fra Russland. Markedet er der. Utfordringen er å finne de rette turoperatørene og de rette produktene, som samtidig gir penger i kassa og arbeidsplasser i Ytre Namdal, sier Andrea Nogva, som fram til januar får god tid til å tenke og planlegge, samtidig som hun har barselpermisjon.

Hun deltar også i et Fram-prosjekt i regi av Innovasjon Norge, der hun skal jobbe med en økonomiplan for bedriften. Allerede neste år håper hun å få på plass en visningstur for russiske turoperatører til Ytre Namdal. Fram til da håper hun reiselivsaktørene i regionen jobber godt for å finne fram tilde virkelig gode opplevelsene som operatørene kan la seg friste av.

Turen til St. Petersburg var i regi av Rørvik Rorbuer, godt støttet av Innovasjon Norge og selskapet Nyskaping og utvikling i Ytre Namdal (NYN).