Kartlegger hva YN trenger av infrastruktur i framtida

I løpet av de neste to årene skal prosjektleder Jostein Brå Vardehaug tegne kartet over framtidas behov for infrastruktur i Ytre Namdal. Næringslivets behov skal veie tungt.Prosjektet som opprinnelig var tenkt som et rent vegprosjekt, har gjennom dialog med fylkeskommunen utviklet seg til å bli et helhetlig infrastrukturprosjekt som tar for seg alt fra mobildekning og bredbånd til veg, havn og flyplass.

– Vi må synliggjøre behovene til regionen bedre. Prosjektet vil analysere hvilken utvikling Ytre Namdal skal ha i fremtiden, slik at vi kan gjøre de grep som er nødvendige for å oppnå denne utviklingen. Her anser vi at bedret infrastruktur er avgjørende for å nå nye mål, sier Nærøy-ordfører Steinar Aspli som leder styringsgruppen.

Blant de viktigste arbeidsoppgavene til prosjektet er:

  • Framskaffe faktamateriale og analyser som viser behovet og potensialet for utvikling i regionen.
  • Være pådriver overfor ansvarlige etater på feltene veg, marin infrastruktur, luftfart og telekommunikasjon.
  • Samarbeide med prosjektet «Strategi for politisk behandling på infrastrukturområdet i Region Namdal».

Prosjektet skal ikke erstatte arbeidet som allerede gjøres i regionen, men kommer i tillegg til innsatsen som allerede gjøres av forskjellige etater, fylkeskommune, kommune og andre aktører.

– Målet med prosjektet er å samle innsatsen som gjøres rundt om i regionen på de ulike feltene. Hvis vi kan stå sammen har vi en bedre sjanse for å få gjennomført de gode tiltakene som vil bedre situasjonen på feltene veg, havneutvikling, flyplassutvikling, kollektivtransport og telekommunikasjon. Her skal prosjektet ta en aktiv rolle for positiv regional utvikling, sier prosjektleder Jostein Brå Vardehaug.

Prosjektleder Jostein Brå Vardehaug i Regionalt infrastrukturprosjekt for Ytre Namdal.
Prosjektleder Jostein Brå Vardehaug i Regionalt infrastrukturprosjekt for Ytre Namdal.

Prosjektplan for Regionalt infrastrukturprosjekt for Ytre Namdal ble nylig vedtatt av styringsgruppen for prosjektet og er nå lagt fram. Prosjektet omfatter regionen som utgjøres av kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna. Deltakere er de fem kommunene, Næringsforeningene i Nærøy og Vikna, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Nyskapning og utvikling Ytre Namdal. NYN bidrar med 300.000 kroner til prosjektet, som har en samlet kostnad på 2 millioner kroner.

– infrastruktur er viktig for den videre utviklingen av næringslivet i Ytre Namdal. Jeg er fornøyd med at vi gjennom dette prosjektet har fått en ressurs som kan jobbe aktivt med disse infrastrukturspørsmålene, sier daglig leder Marit Dille i NYN.