Kan få landets første utdanning i praktisk algeproduksjon

Val videregående skole kan fra høsten av bli landets første skole som tilbyr utdanning i praktisk algeproduksjon. Miljøstiftelsen Bellona tror algeproduksjon kan bli ny milliardindustri i Norge.Med støtte fra NYN IKS har Val videregående skole sammen med Bellona, Norges Vel og Bioforsk sett på mulighetene for å etablere et pilotanlegg for dyrking av makroalger, det vil si tang og tare. Val videregående skole har allerede søkt Fiskeri- og kystdepartementet om omdisponering av en tidligere laksekonsesjon til algedyrking. Dermed kan skolen fra høsten bli landets første som tilbyr opplæring i praktisk algeproduksjon.

Val-elever har vært med på å kartlegge hvilke tarearter som finnes lokalt, og som kan være aktuelle for produksjon i Ytre Namdal. Foto: Val videregående skole.
Val-elever har vært med på å kartlegge hvilke tarearter som finnes lokalt, og som kan være aktuelle for produksjon i Ytre Namdal. Foto: Val videregående skole.

Tror på godkjenning
– Vi har godt håp om å få søknaden gjennom. Og får vi det, kan vi fra høsten av tilby et svært praktisk undervisningsopplegg, hvor elevene kan være med på å bygge opp hele anlegget fra grunnen av, sier Halvor Mortensen ved Val videregående skole.

I tillegg til det sjøbaserte produksjonsanlegget, ønsker skolen å få bygge opp et enkelt sporedyrkingsanlegg på land. Dette anlegget vil tilsvare settefiskproduksjon i lakseoppdrett, uten at plassbehov og investeringer er sammenlignbare: For å lage nok sporer til produksjonsanlegget, trengs det et par kar på størrelse med en fiskekasse…

Framtidas havbruk
– Vår bakgrunn for å sikte mot algedyrking, er at vi ønsker å være i front på utdanning av elever innen blå og grønn sektor. Val skal utdanne fagfolk til framtidas næringer. Vi ser et stadig økt miljøfokus i tradisjonelt oppdrett, og tror kompetanse om integrert havbruk – der fisk, skjell og alger dyrkes på samme sted – vil bli ettertraktet de neste årene. Samtidig ser vi at algedyrking kan bli en ny tilleggsnæring i grønn sektor, sier Mortensen.

– Algedyrking har potensial til å bli en stor kystnæring i Norge, og kan i framtida generere store verdier med hensyn til eksport, arbeidsplasser og bosetting i distriktet, sier prosjektkoordinator Ragnar Sæternes i NYN IKS, som har støttet forprosjektet med 176.000 kroner.

Oppdretternes Miljøservice AS, som samler oppdrettsselskapene i Namdalen, stiller seg også bak satsingen på det nye undervisningstilbudet.

Prosjektkoordinator Ragnar Sæternes (til venstre) følger algeinitiativet til Halvor Mortensen og Val videregående skole tett. Foto: Torkil Marsdal Hanssen.
Prosjektkoordinator Ragnar Sæternes (til venstre) følger algeinitiativet til Halvor Mortensen og Val videregående skole tett. Foto: Torkil Marsdal Hanssen.

Tema på AquaNor
Val videregående skole er en av de første som søker konsesjon til dyrking av tang og tare. Årlig høstes om lag 300.000 tonn tang og tare langs Norskekysten, og etterspørselen etter råvaren øker. Alger brukes i dag i en lang rekke produkter, fra softis og gele til kosmetikk og medisinske produkter. Anvendelsesområdene er også økende.

Miljøstiftelsen Bellona tror dyrking av tang og tare har potensial til å bli en milliardindustri i Norge. Under verdens største oppdrettsmesse, AquaNor, i Trondheim i august, presenterer de en fersk rapport om alger og havbruk.

– Vårt land har en unik, langstrakt kystlinje som passer perfekt til kommersiell algeproduksjon og integrert havbruk, sier havbruksrådgiver i Bellona, Annelise Leonczek.