YN har olje- og gassmuligheter!

– Alle med ambisjoner om å levere til olje- og gassindustrien må ha orden på HMS, dokumentasjon og sporbarhet, sa Statoils informasjonssjef Sverre Kojedal til ytternamdalsk næringsliv i går.Statoil ønsker flere trønderske leverandører. I går var ytternamdalsk næringsliv invitert til seminar i Rørvik for å høre om mulighetene for å bli leverandør til olje- og gassindustrien. Bak seminaret sto Mobiliseringsprosjektet for trøndersk leverandørindustri innen olje og gass, et samarbeid mellom Statoil, fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag og Stjørdal kommune.

Årlig skal det investeres milliardbeløp i havet utenfor Midt-Norge og Nordland. Ikke minst gjør ny teknologi det mulig å drive allerede eksisterende felt lenger enn opprinnelig tenkt. Dette utløser nye behov for blant annet vedlikeholdstjenester, hvor 75 % av leveransene så langt har vært norske.

Dokumentasjon av kunnskap

NYN IKS var til stede på seminaret i Rørvik i går.

– Seminaret understreker viktigheten av at vi fortsetter det planlagte og allerede påstartete arbeide når det gjelder å styrke konkurranseevnen i næringslivet. Ikke minst er det viktig å sørge for at relevante leverandører har de nødvendige sertifiseringer og kvalifikasjoner som trengs for leveranser til olje- og gassindustrien. Vi vil også fortsette nettverksbyggingen og arbeidet for økt samhandling mellom bedriftene i regionen, sier maritm koordinator Ragnar Sæternes.

Styrke konkurranseevnen
Målet for gårsdagens seminar var å informere bedrifter som ennå ikke leverer til olje- og gass-sektoren. I samarbeid med andre bedrifter kan det nemlig være store muligheter også for aktører i Ytre Namdal å bli leverandør. Ofte er det enklere enn hva man tror!

– Mange av de kravene som stilles til sporbarhet og dokumentasjon innen olje- og gassvirksomhet er i ferd med å gjøre seg gjeldende også i andre bransjer, for eksempel havbruk. For NYN er det viktig å bidra til at ytternamdalsk næringsliv er godt forberedt på morgensdagens krav i sine markeder. Det vil være et kontinuerlig fokus for oss i tiden framover, sier Sæternes.

NYN vil legge ut presentasjonene fra seminaret på nyn.no.